AKTUALNOŚCI

Rozpoczęliśmy 3 edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczęliśmy 3 edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Za nami pierwszy koncert organizowany w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. To wydarzenie rozpoczęło realizację umowy podpisanej w lutym tego roku w ramach zadania pt. “Aktywna kulturalnie społeczność lokalna.. Muzycznej edukacji ciąg dalszy” realizowanego w powiecie strzeleckim. To dopiero początek. Już za moment zostaną podpisane kolejne umowy na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki. Tymczasem szykujemy się do zakupu defibrylatorów i rozpoczęcia zadania edukacyjnego, aby już niedługo ogłosić konkursy dotyczące strażaków.

O wszystkich tych wydarzeniach możecie na bieżąco przeczytać na naszym profilu na facebooku: @Marszałkowski Budżet Obywatelski. Będziemy na bieżąco przekazywać Wam “co słychać w budżecie” i czekamy na sygnał od Was jak Wam się podobało ???!!! To dla nas bardzo ważny sygnał i szczerze napędzający nas do ciężkiej pracy dla Was – mieszkańców naszego regionu opolskiego !!!

Zapraszamy Was również do oznaczania nas na profilu na facebooku – to pozwoli nam jeszcze szybciej udostępnić wydarzenie w ramach MBO. Działamy również na Instagramie ….a tam czekamy na ciekawe, twórcze i inspirujące a czasem i śmieszne zdjęcia z realizacji lub też uczestnictwa w imprezach, spotkaniach i wyjazdach zorganizowanych dzięki wsparciu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Już są !!! WYNIKI GŁOSOWANIA do 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Już są !!! WYNIKI GŁOSOWANIA do 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Znamy już zwycięzców kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Wśród 25 zadań, które będziemy realizować w 2020 roku znajdzie się:

 • 9 projektów muzycznych – warsztaty, wycieczki, koncerty
 • 8 projektów sportowo-rekreacyjnych i integrujących pokolenia
 • 6 projektów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:
  • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, w tym zakup defibrylatorów i fantomów
  • rehabilitacja i terapia psychologiczna
  • aktywizacja seniorów poprzez rozwijanie pasji i zainteresowań
 • 2 zadania edukacyjne:
  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
  • integracja sensoryczna przedszkolaków

Poniżej zaprezentowana została pełna lista zadań wybranych w ramach MBO. Uchwała zawierająca liczbę głosów do wszystkich zgłoszonych zadań znajdziecie tutaj.

Projekty Wybrane Do Realizacji 3 Edycja MBO

Prezentacja Wyniki Głosowania 3 Edycja MBO

Uwaga !!! Dzisiaj ostatni dzień na oddanie głosu na projekt zgłoszony do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Uwaga !!! Dzisiaj ostatni dzień na oddanie głosu na projekt zgłoszony do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Dzisiaj już 25 września czyli ostatni moment, żeby zagłosować! Nie czekaj! Oddaj swój głos na projekt, który Twoim zdaniem powinien być realizowany w Twoim powiecie i gminie.

Przypomnijmy, że możesz oddać wyłącznie 2 głosy: 1 na projekt subregionalny, czyli obejmujący dwa lub trzy powiaty sąsiadujące ze sobą i drugi głos na projekt powiatowy czyli bezpośrednio realizowany w Twojej okolicy.

Możesz zagłosować 3 sposobami:

 1. Wypełniając papierową kartę do głosowania, która znajduje się w punktach informacyjnych (lista punktów dostępna tutaj).
 2. Możesz też taką kartę sam wydrukować, pobierając ją tutaj i wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).
 3. Możesz zagłosować poprzez nasz generator na naszej stronie internetowej dostępny tutaj.

Pamiętaj!

Urny w punktach informacyjnych wystawione będą do 15.30 (za wyjątkiem Urzędu Miasta w Kluczborku, który jest otwarty do 15.00). Jeśli nie zdążysz możesz kartę wysłać pocztą dzisiaj do 23.59 (liczy się data stempla pocztowego) lub też poprzez generator (również uruchomiony będzie do końca dnia).

NIE CZEKAJ! ZAGŁOSUJ! ZADECYDUJ!!!

FAQ uruchomiony. Warto sprawdzić najczęściej zadawane pytania

FAQ uruchomiony. Warto sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Specjalnie dla Państwa została uruchomiona na naszej stronie internetowej zakładka z najczęściej zadawanymi pytaniami, na które oczywiście staramy się udzielać informacji.

Chcemy żeby wszyscy z mieszkańców naszego województwa mieli równy dostęp do informacji, więc będziemy na bieżąco publikować kolejne pytania i odpowiedzi.

FAQ  – dostępny tutaj 

Oczywiście na bieżąco przekazujemy pytania i odpowiedzi na naszym profilu na facebooku https://www.facebook.com/budzetopolskie/

Pamiętajcie ! Głosowanie trwa do 25 września !

GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !!!! Możesz zagłosować do 25 września !!! To Ty zadecydujesz jakie zadanie będziemy realizować !

GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !!!! Możesz zagłosować do 25 września !!! To Ty zadecydujesz jakie zadanie będziemy realizować !

Dzisiaj rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Można głosować na 67 projektów podzielonych wśród 5 subregionów i na 12 powiatów – 43 to projekty powiatowe a 24 projekty subregionalne.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego – od dnia narodzin, jedyne na karcie wypełnia się dane dziecka (pesel, imię dziecka, nazwisko dziecka, aktualny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), bez podpisu dziecka (jeśli nie jest wstanie samo się podpisać ze względu na wiek) i pesel rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

WAŻNE: Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz. Karty można już dziś pobrać z naszej strony w zakładce:  strony Jest 12 kart do wyboru dla każdego powiatu.

Jak można oddać swój głos:

 • poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze dostępnym tutaj, będzie on uruchomiony do 25 września br.,
 • poprzez przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej do 22 października tego roku. Informacja, które projekty zostaną wybrane pojawią się na stronie internetowej urzędu i MBO oraz na facebooku.

Materiały do promocji Waszych zadań. Już niedługo startujemy !!!

Materiały do promocji Waszych zadań. Już niedługo startujemy !!!

Specjalnie dla Was materiały, które możecie wykorzystać przy promocji swoich projektów – do czego serdecznie zachęcamy.

Wszystkie karty do głosowania oraz materiały oraz logo MBO dostępne są w zakładce: dokumenty do pobrania, a poniżej jeszcze lista tych najczęściej używanych:

Głosowanie MBO w formacie do umieszczenia na fb (png)

Plakat MBO w formacie jpg (mniejsza rozdzielczość – mniejszy plik)

Plakat MBO w formacie pdf (dobra rozdzielczość – większy plik)

1 strona ulotki MBO A5 w formacie pdf

2 strona ulotki MBO A5 w formacie pdf

Do pobrania KARTY DO GŁOSOWANIA w ramach 3 edycji MBO !!!

Do pobrania KARTY DO GŁOSOWANIA w ramach 3 edycji MBO !!!

Już od 10 września rusza głosowanie w trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału są 3 000 000 zł.

Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować może również osoba niepełnoletnia, ale wtedy na karcie do głosowania wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Można głosować elektronicznie (od 10 września na naszej stronie w zakładce: Zagłosuj), wrzucając kartę do głosowania do urny w punktach informacyjnych (lista punktów dostępna tutaj) lub przesyłając karty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Prezentujemy ostateczną, przyjętą przez Zarząd Województwa Opolskiego, listę projektów, na które będzie można głosować w ramach 3 edycji MBO (dostępna tutaj).

Poniżej dostępne są karty do głosowania dla powiatów – UWAGA UWAGA karty muszą być drukowane DWUSTRONNIE !!!!!!

Projektodawców zachęcamy do promocji swoich projektów !

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które po weryfikacji zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania – 3 edycja MBO 2019

Lista zadań niedopuszczonych do głosowania – 3 edycja MBO 2019

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przyjętym Regulaminem wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji.

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

NARESZCIE !!! Lista projektów zgłoszonych do 3 edycji MBO

W tym roku trafiły do nas 73 projekty do realizacji w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich projektów. Oczywiście obecnie odbywa się szczegółowa weryfikacja zgłoszonych projektów pod kątem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu projektów zostanie zaprezentowana Państwu lista zadań dopuszczonych do głosowania przez mieszkańców naszego regionu.