AKTUALNOŚCI

Wyniki głosowania 5 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Wyniki głosowania 5 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Niemal 62 tysiące osób wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Oddano ponad sto tysięcy ważnych głosów, dzięki którym wybrano do realizacji 21 inicjatyw.

5 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego — ogłoszenie wyników możecie zobaczyć tutaj.

Na rekordzistę – subregionalny projekt z powiatów brzeskiego i nyskiego, zatytułowany „Dziś Orlik Klubowy, jutro stadion narodowy – V edycja” – oddano ponad 12 tysięcy głosów! Drugi pod względem liczby głosów był projekt „W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców z powiatu nyskiego i brzeskiego” z tego samego subregionu. Otrzymał ponad 9 i pół tysiąca głosów.

Opolanie mogli głosować na 28 projektów. Część z nich miała charakter subregionalny (dotyczyły kilku powiatów), część powiatowy. Stąd każdy z głosujących mógł oddać po dwa głosy. W głosowaniu udział wzięło dokładnie 61 779 osób, a poprawnych głosów oddano 102 864.

Spośród 21 zadań, które wybrano do realizacji najwięcej, bo 14, związanych było z kulturą, sportem i rekreacją, 4 z bezpieczeństwem, 2 ze zdrowiem i opieką społeczną, 1 z edukacją. Koszt ich realizacji wyniesie niemal 2 i pół miliona złotych.

Marszałek Andrzej Buła, prezentując wyniki, mówił, że zgłoszone projekty to świetne pomysły do realizacji w społecznościach lokalnych, zarówno w powiatach, jak i całych subregionach.

Zgodnie z przewidywaniami, realizacja projektów w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się na przełomie maja i czerwca.

RATUJĄ ŻYCIE. JESTEŚMY BEZPIECZNI.

RATUJĄ ŻYCIE. JESTEŚMY BEZPIECZNI.

Certyfikaty kwalifikowanej pierwszej pomocy, dzięki  projektom realizowanym w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, uzyskują nie tylko strażacy, ale również inne osoby zainteresowane ich zdobyciem. Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie zwiększają efektywność ratowania życia.

Cztery organizacje z województwa opolskiego w ramach pierwszej edycji Europejskiego  Budżetu Obywatelskiego organizują, kończący się państwowym egzaminem, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Opolskie bezpieczne

Ratownicze umiejętności zdobędzie 490 osób. W szkoleniach biorą udział głównie drużyny strażackie, które zgłosiły swoją chęć uczestnictwa w projekcie. Tymoteusz Jaroń, instruktor medyczny, zwraca uwagę, że zajęcia zwiększają pewność i dają gwarancję profesjonalnego przygotowania. – Pracujemy w grupach. Odgrywamy sceny realnych wypadków. Dzięki temu szkoląca się osoba będzie świadoma tego, co dzieje się w realnej sytuacji i jak ma postępować.  Ćwiczymy m.in. wyciąganie z samochodu, zabezpieczenie złamań i krwawień, upadek z rusztowania, ratowanie dziecka i noworodka. Staramy się uczyć tego, że jeżeli postępujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie jesteśmy w stanie pogłębić i tak złej sytuacji osoby poszkodowanej – zaznacza Tymoteusz Jaroń.

Magdalena Szufla z OSP Szymiszów do straży trafiła z młodzieżowej drużyny pożarniczej. – Na początku była pasja do straży, przygotowywaliśmy się do zawodów młodzieżowych grup pożarniczych. Po tym, jak skończyłam 18 lat, zapisałam się na kurs podstawowy. Dziś chcę zdobyć bardzo specjalistyczne doświadczenie – zaznacza Magdalena Szufla. Monika Tomanek z OSP Raszowa podkreśla, że wcześniej nie była w stanie wykonać niektórych czynności. – Teraz jest ta pewność. Nie zagrażamy nikomu i sobie. Jesteśmy w stanie bardzo dobrze wykonywać swoje działania – mówi.

Pomysł z potrzeby

Jarosław Szynol, prezes fundacji Sport&Fun 4 Everyone, jeden z organizatorów szkoleń wspomina, że decyzja o kursie zapadła po wielu spotkaniach z osobami, które chciały zdobyć specjalistyczną wiedzę z udzielania pierwszej pomocy. – Doszliśmy do wniosku, że organizując kurs, powinniśmy objąć nim nie tylko strażaków. Jest wiele osób, które pracują w takich miejscach, gdzie niesienie pomocy jest bardzo ważne – mówi.

Na potrzebę takiego szkolenia zawraca uwagę Anna Pytel, szefowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku. – W swojej pracy bardzo często spotykamy się  z osobami  w różnym stanie. Zdarza się, że nasi podopieczni potrzebują udzielenia pierwszej pomocy. Do tej pory wzywaliśmy pogotowie i czekaliśmy na przyjazd ekipy ratunkowej. Dziś wiem, co należy zrobić czekając na specjalistów – dodaje Anna Pytel.

Podobny kurs organizuje stowarzyszenie „Pozytywni” z Nysy. Jego prezes Piotr Tarapata podkreśla, że specjalistyczną wiedzę dzięki jego stowarzyszeniu zdobędzie 100 strażaków. – To ochotnicy z jednostek z powiatów nyskiego, prudnickiego i brzeskiego. Nasze szkolenie prowadzą specjaliści z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie. Co ciekawe, tuż po kursie, strażacy uczestniczyli w zdarzeniu, w którym uratowali życie – opowiada Piotr Tarapata.

Fundacja #NoweMożliwości przeszkoli 150 osób. Tutaj również postawiono na przeszkolenie mieszkańców województwa opolskiego.

Ratownicy w działaniu

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, pomysłodawca Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, podkreśla, że to jedyny w Unii Europejskiej pilotażowy projekt, który może zostać wprowadzony przez inne regiony. – Całkowicie oddaliśmy inicjatywę organizacjom i ludziom. To oni mówią o swoich potrzebach, a my wychodzimy im naprzeciw. Dla mnie najważniejsza jest skuteczność i to, że ta wiedza w przyszłości będzie realnie wykorzystana. W najbliższym czasie ogłosimy zadania w drugiej już edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego – informuje marszałek Andrzej Buła.

Radny województwa opolskiego Robert Węgrzyn podkreśla, że mieszka w Kędzierzynie-Koźlu  i często ma okazję obserwować strażaków ochotników w działaniu. – Ci ludzie robią dla nas wiele rzeczy. Nie tylko dbają o nasze bezpieczeństwo, ale są wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc. Sąsiedztwo autostrady A4,  węzły komunikacyjne, powodują, że strażacy ochotnicy często są dysponowani do wielu zdarzeń. Bardzo dobrze, że mają dodatkową wiedzę. To jest bezpieczeństwo dla nas wszystkich. Jako radni z wielkim entuzjazmem przyjmujemy wszystkie inicjatywy związane z Europejskim Budżetem Obywatelskim, ale te związane z życiem ludzkim są szczególne – dodaje Robert Wegrzyn.

Ratownictwa uczą praktycy

O wielości wyjazdów do wypadków opowiada Joanna Hendel Szopa z OSP Krośnica. – Często jesteśmy dysponowani do zdarzeń drogowych. Przed kursem, nie ukrywam, było wiele obaw, teraz po szkoleniu, wielu ćwiczeniach, odgrywaniu scen sytuacyjnych, zgraliśmy się i wiemy, że nawet w trudnych sytuacjach poradzimy sobie – mówi strażaczka.

Aleksandra Ambros-Dorota, kierownik ośrodka szkoleniowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podkreśla, że instruktorzy, to praktycy. Na co dzień pracują w zespołach P oraz S, czyli podstawowych i specjalistycznych.

– W ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego wzmacniamy potencjał ratowniczy naszego województwa. Przygotowaliśmy bardzo dużo ćwiczeń praktycznych. Nasi kursanci już na drugi dzień po szkoleniu wiedzą i potrafią przeprowadzić np. prawidłowo resuscytację krążeniowo-oddechową, są pewni prowadzonych działań ratunkowych. Otaczamy się specjalistami i gwarantujemy dodatkowe kursy doszkalające – mówi Aleksandra Ambros-Dorota.

Kursy w ramach EBO organizują: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Fundacja „Pozytywni” z Nysy, Fundacja Sport&Fun 4 Everyone z Kędzierzyna-Koźla oraz Fundacja #Nowe Możliwości z Opola.

Prowadzący szkolenia zwracają uwagę na dalsze potrzeby strażaków, m.in. kurs prawa jazdy kategorii C. Jest to związane z małą liczbą przeszkolonych i posiadających uprawnienia kierowców w ochotniczych jednostkach straży pożarnej. Inną potrzebą są kursy specjalistycznego ratownictwa wodnego.

PW

Tak wybraliście! Wyniki głosowania w 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Tak wybraliście! Wyniki głosowania w 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Tak wybraliście! Prezentujemy wyniki głosowania w 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

To już czwarta edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy zgłosili 78 zadań, a w wyniku głosowania wybrali 25 z nich do realizacji. Wartość realizowanych zadań wynosi 2 950 560 zł. W głosowaniu wzięły udział ponad 94 tysiące mieszkańców regionu.
Marszałek Andrzej Buła przypominał na konferencji prasowej, że minęło sporo czasu od ogłoszenia wyników poprzedniej edycji (niemal dwa i pół roku), dlatego cieszy fakt, że tak wielu mieszkańców aktywnie zaangażowało się w wybór zadań do realizacji.
Jak mówiła Maja Michniewicz z zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy na 54 zadania, które zostały dopuszczone do głosowania po ocenie formalnej i merytorycznej. – Głosować, jak zawsze, można było tradycyjnie, wypełniając karty do głosowania, jak i elektronicznie. Mieszkańcy oddali 176 822 głosy, z czego 162 093 to były głosy ważne. W sumie głosowało 94 472 mieszkańców – wyliczała.

Przypomnijmy, że głosujący wybierali spośród projektów o charakterze subregionalnym i powiatowym. Każdy głosujący mógł oddać po dwa głosy.

Efektem głosowania jest 25 zadań o łącznej wartości 2 950 560 zł, które zostaną zrealizowane w tym roku. – Najwięcej z nich – 17 – to inicjatywy ze sfery kultury sportu i turystyki, jest też 6 zadań poprawiających nasze bezpieczeństwo, jest jedno zadanie ze sfery polityki społecznej, a jedno edukacyjne – mówił Andrzej Buła.

Bezapelacyjnym liderem głosowania okazał się projekt „Dziś Orlik klubowy, jutro stadion narodowy” z subregionu obejmującego powiaty nyski i brzeski. Zdobył 13 207 głosów.

To już czwarta edycja tej inicjatywy, która co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i młodych uczestników. Jej autor, Adam Raczyński mówił, w poprzednich trzech dzięki temu pomysłowi na propagowanie sportu młodzieży, udało się kupić sprzęt, stroje sportowe, organizowano zawody dla młodych piłkarzy i wyjazdy treningowe.

Wyniki głosowania wraz z liczbą oddanych głosów w załączeniu.

 1. LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA SUBREGIONY MBO
 2. WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROPOZYCJE ZADAŃ ZGŁOSZONYCH W RAMACH MBO

 

Liczymy Wasze głosy!

Liczymy Wasze głosy!

Jak tylko zakończyliśmy głosowanie nasz Zespół wraz z wyznaczonymi pracownikami wspólnie liczymy wszystkie oddane głosy w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Robimy wszystko co w naszej mocy żeby zrobić to jak najszybciej 🙂

 

Zobacz! Na te zadania możesz oddać swój głos w 4 MBO

Zobacz! Na te zadania możesz oddać swój głos w 4 MBO

Poniżej znajdziecie listę wszystkich zadań dopuszczonych do głosowania wraz z opisami. Koniecznie zapoznajcie się z nimi i zagłosujcie! Od 10 do 25 lutego 2022 roku – TO TWOJA SZANSA NA DECYZJĘ na co wydamy pieniądze z budżetu województwa opolskiego!

 

Ogólne podsumowanie zadań dopuszczonych do głosowania w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Już 10 lutego rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Można głosować na 54 projekty podzielone wśród 5 subregionów i na 12 powiatów.

 

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego – od dnia narodzin!

WAŻNE: Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujące swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania.

Na karcie do głosowania należy podać: swoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, rok urodzenia, powiat i miejscowość zamieszkania.

Jeśli głosującym jest dziecko, wypełnia się: numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

Z jednego numeru telefonu komórkowego można oddać maksymalnie pięć głosów przez różnych głosujących.

Karty można już dziś pobrać z naszej strony w zakładce:  ZAGŁOSUJ. Jest 12 kart do wyboru dla każdego powiatu.

PAMIĘTAJ PRZY DRUKOWANIU KARTY MUSISZ WYDRUKOWAĆ JĄ DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE (może być formatu A5)

Jak można oddać swój głos:

– poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

– elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze dostępnym tutaj, będzie on uruchomiony od 10 do 25 lutego br.,

– poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski — GŁOSOWANIE” na adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 marca br. Informacja, które projekty zostaną wybrane, pojawi się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i MBO oraz na facebooku.

Zachęcamy do polubienia profilu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, aby być z nami na bieżąco.

Karty do głosowania znajdziesz tutaj.

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego:

 1. MBO Lista Zadań Dopuszczonych Do Głosowania 2022;
 2. MBO Lista Zadań Niedopuszczonych Do Głosowania – 4 edycja – 2022;
 3. MBO Lista Zadań Dopuszczonych Do Głosowania – plik dostępny dla osób niepełnosprawnych;
 4. MBO Lista Zadań Niedopuszczonych Do Głosowania – plik dostępny dla osób niepełnosprawnych;

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Odwołanie w formie pisemnej można składać w terminie do 27 stycznia br. do godz. 15.30. w formie:

 • osobiście w siedzibie Urzędu (Punkt kancelaryjny Urzędu – ul. Piastowska 14-Ostórwek), lub
 • korespondencyjnie (na adres Urzędu: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – decyduje data wpływu do Urzędu) lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzet@opolskie.pl.

 

Lista zadań zgłoszonych do 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Lista zadań zgłoszonych do 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W tym roku trafiło do nas 77 projektów do realizacji w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich projektów. Obecnie odbywa się szczegółowa weryfikacja zgłoszonych projektów pod kątem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu projektów zostanie zaprezentowana Państwu lista zadań dopuszczonych do głosowania przez mieszkańców naszego regionu.

Lista zadań zgłoszonych do realizacji w 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego według subregionów i powiatów:

Subregion: m. Opole i powiat opolski – zadania subregionalne:

 • Szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce żużlowej TS Kolejarz Opole
 • “Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” – czyli muzyczna młodzież w opolskim plenerze!
 • “Aktywna integracja – łączy nas Odra II”
 • Muzykomania – nasze hobby to wspólne muzykowanie
 • Rewitalizacja przystani kajakowej na Odrze przy ul. Struga 16A
 • Nauczmy się psiego języka
 • Każdy może zostać Strażakiem
 • In Nemodlina villa nostra
 • Warsztaty karmelarskie dla dzieci, młodzieży i seniorów-„poznaj zawód Karmelarza”
 • Zdjęcia elewacji budynków z potłuczonych talerzy porcelitowych
 • Powiatowa kadra czeka, poprawa umiejętności piłkarskich mieszkańców Powiatu Opolskiego i Miasta Opola

Subregion: m. Opole i powiat opolski – zadania powiatowe:

 • “PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier
 • Rozpoczęcie wakacji • festiwal młodzieży
 • W Opolu gódómy po ślónsku
 • Aktywne wakacje w województwie opolskim
 • Muzyka łączy pokolenia
 • W 80 dni dookoła świata czyli muzyczna podróż wielopokoleniowa – Koncert orkiestry
 • “Niemodlin – dodaj do ulubionych”
 • Muzyka bez granic
 • Roztańczone Opolskie.pl
 • Aktywni przekraczają granice” – II edycja
 • Mistrzostwa Polski Street Workout

Subregion: nyski i brzeski – zadania subregionalne:

 • “W jedności siła” – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe hipologiczne
 • “Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy – 4 edycja”
 • Ruch to zdrowie — niech każdy się dowie

Subregion: nyski i brzeski – zadania powiatowe:

 • Ekologiczne ogrody dydaktyczne
 • Brzeski Festiwal Spokoju – ekologia, muzyka, zdrowie, sztuka, turystyka
 • Cykl obozów biegowych od małego do dużego
 • Dawniej i dziś – międzypokoleniowe gry i zabawy dla całej rodziny
 • “Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa
 • Zdrowe oczka – badania przesiewowe wzroku u dzieci
 • Dzieciństwo ma smak zabawy
 • Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas.” edycja
 • Rejs turystyczny statkiem na wyspy Jeziora Nyskiego z narracją kapitana jednostki
 • Głuchołazy zapraszają mieszkańców powiatu na Most Kultury Festiwal. Świętujemy 800-lecie miasta Głuchołazy w rytmach reggae
 • Działanie przeciwko skutkom pandemii oraz aktywizacja środowisk lokalnych poprzez organizowanie wydarzeń i warsztatów międzypokoleniowych

Subregion: kluczborski, namysłowski i oleski – zadania subregionalne:

 • Nasze wyszkolenie waszym bezpieczeństwem
 • …I GRA MUZYKA ! czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno / Kluczbork / Namysłów 2022
 • 4 in 1 Nowa jakość muzyki orkiestrowej
 • Roztańczone Opolskie.pl (Cykl bezpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży)

Subregion: kluczborski, namysłowski i oleski – zadania powiatowe:

 • W piłkę z przyjemnością pogramy i zasad udzielania pierwszej pomocy chętnie poznamy
 • “Nagrane, zarejestrowane – dostępne tu i tam (wyposażenie studia muzyczno- streemingowego)”
 • Mobilna strefa kinomaniaka
 • Od młodzika do naczelnika – rozwój bezpieczeństwa w powiecie oleskim
 • Nadzieja na lepsze jutro- rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin. III edycja
 • Świadomy start w przyszłość dzieci i mam
 • …Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami II edycja
 • Oleski festiwal filmów dla dzieci (I warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży)

Subregion: głubczycki, krapkowicki, prudnicki – zadania subregionalne:

 • “Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” czyli muzyczna młodzież w Opolskim plenerze….
 • Razem możemy więcej
 • Dając Nadzieję – międzypokoleniowa muzyka chóralna / mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
 • Powiat głubczycki, prudnicki i krapkowicki – promocja i ochrona zdrowia

Subregion: głubczycki, krapkowicki, prudnicki – zadania powiatowe:

 • Dając Nadzieję – międzypokoleniowa muzyka chóralna / mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
 • Aktywizacja seniorów na wsi – bisowanie dla dobrego życia!
 • Szkolimy przyszłych mistrzów II
 • Tylko najlepsi zostają strażakami!
 • Chrońmy przyrodę ojczystą powiatu głubczyckiego
 • “OGL, promocja i ochrona zdrowia”
 • Muzyczna “Pierwsza klasa”
 • Roztańczone Opolskie.pl
 • “Ratuj serca w sercu Opolszczyzny”
 • “Jest w orkiestrach dętych wielka siła – muzyka łączy pokolenia”
 • “OKR, promocja i ochrona zdrowia”
 • Rozwój jednostki OSP w Nowym Browińcu…
 • X Prudnicki Maraton MTB
 • Kulturowe bezpieczeństwo
 • “Czytać każdy może – plenerowe budki bookerossingowe”
 • “OPR, promocja i ochrona zdrowia”

Subregion: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski – zadania subregionalne:

 • Piłka Nożna Bez Tajemnic – Cykl turniejów piłkarskich połączonych spotkaniami ze znanymi osobami piłki nożnej
 • “Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” czyli muzyczna młodzież w Opolskim plenerze
 • Organizacja Wojewódzkiego Spotkania MDP, zawodów biegowych, publikacja dziejów jednostek OSP

Subregion: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski – zadania powiatowe:

 • Z orkiestrą za pan brat! Cykl koncertów i warsztatów muzycznych
 • Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo – edycja II
 • Tu mieszkam, tu się rozwijam, tu realizuję swoje pasje
 • Ale wspaniały dzień!!! – Dzień rodziny w Gminie Izbicko – dla Juniora i Seniora
 • Warsztaty – Profilaktyka antynowotworowa wśród strażaków powiatu Strzeleckiego