Marszałkowski Budżet Obywatelski

Niemal 105 tysięcy osób wzięło udział w głosowaniu na zadania zgłoszone do 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszono 73 propozycje zadań o wartości 8,4 mln zł. Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy na 65 zadań które zostały dopuszczone do głosowania po ocenie formalnej i merytorycznej. Głosowanie trwało od 5 do 20 września 2023 r.  Głosować, jak zawsze, można było tradycyjnie, wypełniając karty do głosowania, jak i elektronicznie. 6 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego okazała się rekordowa pod względem liczby oddanych głosów, mieszkańcy województwa opolskiego oddali aż 205 085 głosów.

Efektem głosowania jest 25 wybranych zadań o łącznej wartości  2 995 100 zł, które zostaną zrealizowane w 2024 roku. Najwięcej z nich – 10 – to inicjatywy ze strefy kultury, jest też 5 zadań prospołecznych, 5 zadań sportowych, są 4 zadania edukacyjne oraz jedno dotyczące zdrowia.

Zapoznaj się z materiałami:

Wyniki głosowania mieszkańców w ramach 6 edycji MBO

Zadania wybrane do realizacji w 2024 roku w ramach 6 edycji MBO

Prezentacja z wynikami 6 edycji MBO

Podział wybranych zadań na departamenty UMWO

 Zobacz konferencję prasową z ogłoszenia wyników. Wejdź na profil @województwo opolskie na Facebooka.