Zgłaszanie

zadań przez mieszkańców

od 13 lutego
do 10 marca

Ogłoszenie listy zadań

dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych

do 11 kwietnia

Kampania promocyjna mieszkańców,

zadań dopuszczonych do głosowania

od 11 kwietnia

Głosowanie mieszkańców

na zadania dopuszczone do głosowania

od 24 kwietnia
do 19 maja

Ogłoszenie wyników

głosowania

do 30 czerwca

Aktualności