Zgłaszanie

zadań przez mieszkańców


Ogłoszenie listy zadań

dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych

Kampania promocyjna mieszkańców,

zadań dopuszczonych do głosowania

Głosowanie mieszkańców

na zadania dopuszczone do głosowania


Ogłoszenie wyników

głosowania

Aktualności