Marszałkowski Budżet Obywatelski

LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH I NIEDOPUSZCZONYCH  DO GŁOSOWANIA
W RAMACH 7 EDYCJI MBO

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia
odwołania od tej decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem.

Odwołanie WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej można składać w terminie do 28 maja br. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: budzet@opolskie.pl

Po zakończeniu etapu odwołania 6 czerwca odbędzie się konferencja prasowa, podczas której przedstawimy ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania w 7 edycji MBO.