Marszałkowski Budżet Obywatelski

Dokumenty niezbędne w ramach 7 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego:

Lista Poparcia Zadania 7 Edycja MBO

Formularz Zgłaszania Zadań 7 Edycja MBO

Punkty Informacyjne 7 Edycja MBO

Zał. 1 Harmonogram 7 MBO