AKTUALNOŚCI

GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !!!! Możesz zagłosować do 25 września !!! To Ty zadecydujesz jakie zadanie będziemy realizować !

GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !!!! Możesz zagłosować do 25 września !!! To Ty zadecydujesz jakie zadanie będziemy realizować !

Dzisiaj rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Można głosować na 67 projektów podzielonych wśród 5 subregionów i na 12 powiatów – 43 to projekty powiatowe a 24 projekty subregionalne.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego – od dnia narodzin, jedyne na karcie wypełnia się dane dziecka (pesel, imię dziecka, nazwisko dziecka, aktualny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), bez podpisu dziecka (jeśli nie jest wstanie samo się podpisać ze względu na wiek) i pesel rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

WAŻNE: Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz. Karty można już dziś pobrać z naszej strony w zakładce:  strony Jest 12 kart do wyboru dla każdego powiatu.

Jak można oddać swój głos:

  • poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze dostępnym tutaj, będzie on uruchomiony do 25 września br.,
  • poprzez przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej do 22 października tego roku. Informacja, które projekty zostaną wybrane pojawią się na stronie internetowej urzędu i MBO oraz na facebooku.

Materiały do promocji Waszych zadań. Już niedługo startujemy !!!

Materiały do promocji Waszych zadań. Już niedługo startujemy !!!

Specjalnie dla Was materiały, które możecie wykorzystać przy promocji swoich projektów – do czego serdecznie zachęcamy.

Wszystkie karty do głosowania oraz materiały oraz logo MBO dostępne są w zakładce: dokumenty do pobrania, a poniżej jeszcze lista tych najczęściej używanych:

Głosowanie MBO w formacie do umieszczenia na fb (png)

Plakat MBO w formacie jpg (mniejsza rozdzielczość – mniejszy plik)

Plakat MBO w formacie pdf (dobra rozdzielczość – większy plik)

1 strona ulotki MBO A5 w formacie pdf

2 strona ulotki MBO A5 w formacie pdf

Do pobrania KARTY DO GŁOSOWANIA w ramach 3 edycji MBO !!!

Do pobrania KARTY DO GŁOSOWANIA w ramach 3 edycji MBO !!!

Już od 10 września rusza głosowanie w trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału są 3 000 000 zł.

Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować może również osoba niepełnoletnia, ale wtedy na karcie do głosowania wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Można głosować elektronicznie (od 10 września na naszej stronie w zakładce: Zagłosuj), wrzucając kartę do głosowania do urny w punktach informacyjnych (lista punktów dostępna tutaj) lub przesyłając karty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Prezentujemy ostateczną, przyjętą przez Zarząd Województwa Opolskiego, listę projektów, na które będzie można głosować w ramach 3 edycji MBO (dostępna tutaj).

Poniżej dostępne są karty do głosowania dla powiatów – UWAGA UWAGA karty muszą być drukowane DWUSTRONNIE !!!!!!

Projektodawców zachęcamy do promocji swoich projektów !

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które po weryfikacji zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania – 3 edycja MBO 2019

Lista zadań niedopuszczonych do głosowania – 3 edycja MBO 2019

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przyjętym Regulaminem wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji.

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

NARESZCIE !!! Lista projektów zgłoszonych do 3 edycji MBO

W tym roku trafiły do nas 73 projekty do realizacji w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich projektów. Oczywiście obecnie odbywa się szczegółowa weryfikacja zgłoszonych projektów pod kątem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu projektów zostanie zaprezentowana Państwu lista zadań dopuszczonych do głosowania przez mieszkańców naszego regionu.

 

 

 

 

 

 

Dyżur zespołu MBO w tę niedzielę 30 czerwca – to ostatnia szansna na złożenie wniosku!

W niedzielę od 15.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w budynku na Ostrówku w Opolu będzie możliwe złożenie projektów w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. “Robimy to specjalnie dla mieszkańców – tak by mieli jeszcze sobotę na ostatnie szlify i w niedzielę złożyli projekt czyli w terminie” – argumentuje Magdalena Stodoła, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka i jednocześnie przewodnicząca Zespołu MBO.

Na miejscu będzie czekać na Państwa 2 przedstawicieli Zespołu MBO będzie przyjmować koperty z proponowanymi projektami i od razu je rejestrować.  Ważne, żeby pamiętać o listach poparcia i wszystkich podpisach – przeglądnijcie jeszcze raz regulamin (dostępny tutaj).

W razie gdyby mieli Państwo problem z dotarciem na miejsce udostępniamy telefon na portiernię Ostrówka: 77 54 16 310. Jeśli jednak, z różnych przyczyn nie możecie dotrzeć w tym dniu do Opola – nie ma problemu! Najlepiej wysłać list polecony. To da Państwu gwarancję, że wniosek został wysłany w terminie – data stempla pocztowego. Ważne żeby wysłać na poczcie wniosek w kopercie z adresem urzędu marszałkowskiego, tj:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem “Marszałkowski Budżet Obywatelski – WNIOSEK”

NIE CZEKAJ PRZYJDŹ i ….zgłoś swój pomysł !!!

 

 

 

UWAGA UWAGA !!! Dla wszystkich spóźnialskich z całego regionu! Możecie przyjechać do nas w poniedziałek 17 czerwca

UWAGA UWAGA !!! Dla wszystkich spóźnialskich z całego regionu! Możecie przyjechać do nas w poniedziałek 17 czerwca

Wtedy też będziemy organizować w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego ostatnie spotkanie z mieszkańcami, którzy chcą przystąpić do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie. A jeśli czegoś jeszcze nie wiesz? Skontaktuj się z nami lub napisz do nas na facebooku.

Przyjdź na spotkanie informacyjne !
Złóż projekt w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego !!!