AKTUALNOŚCI

Marszałkowski Budżet Obywatelski w powiatach

Marszałkowski Budżet Obywatelski w powiatach

– Pierwsze spotkania informacyjne związane z Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano na 6 lutego w Oleśnie (godz. 15.00 – Starostwo Powiatowe) i w Kluczborku (godz. 17.30 Urząd Miasta), a 10 lutego w Paczkowie (godz. 17.00 Urząd Miasta) – poinformował na konferencji prasowej marszałek województwa, Andrzej Buła.

Powiedział też, że wpływają pierwsze pytania dotyczące propozycji zadań, które mogłyby się znaleźć w budżecie – np. oświetlenia skrzyżowania dróg wojewódzkich. – Mieszkańcom łatwiej zgłaszać propozycje związane z infrastrukturą, bo – nauczeni doświadczeniem gminnych budżetów obywatelskich – mogą sobie wyobrazić jakiś plac zabaw, chodnik, czy przystanek. Trudniej opracować projekt tzw. miękki, który zakłada np. organizację zawodów sportowych, jakiegoś turnieju, imprezy kulturalnej o charakterze regionalnym. Będę przekonywał mieszkańców, żeby się takich zadań nie bali. To po naszej stronie leży kwestia ich organizacji i rozliczenia takiego projektu – mówił Andrzej Buła.

W spotkaniach powiatowych brać będą udział członkowie powołanego przez marszałka zespołu zadaniowego. To z nimi będzie można konsultować pomysły i wyjaśniać wątpliwości. Marszałek liczy, że oprócz części informacyjnej, obecni na spotkaniach mieszkańcy wykorzystają spotkania kuluarowe i możliwość bezpośredniego zadawania pytań obecnym.

Marszałek Andrzej Buła zaapelował też do mieszkańców regionu o patriotyzm lokalny. Idzie o to, by 1 proc. podatku z rozliczeń PIT przekazywać na konto którejś z 301 opolskich organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do ich otrzymywania. Z danych opolskich urzędów skarbowych wynika, że 80 proc. tej kwoty „ucieka” poza województwo.

Wykaz tych organizacji dostępny jest na stronie Wykaz organizacji pożytku publicznego w województwie opolskim

MS

Szansa dla aktywnych

Szansa dla aktywnych

Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Na spotkaniu z dziennikarzami, 23 stycznia, marszałek województwa, Andrzej Buła, zaprezentował jego zasady.

 Kwota budżetu podzielona została w równych częściach (600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Opolskiego, który ukończył 16 lat. Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – sto. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców odbywać się będzie od 13 lutego do 10 marca. Potem nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna, badająca m. in. zgodność zadania z kompetencjami województwa, możliwość realizacji, rzeczywisty koszt wykonania, korzyści dla mieszkańców. Marszałek powołał w tym celu 20 osobowy zespół zadaniowy. Zachęcał, by u jego członków konsultować zasadność swoich pomysłów.

Do 11 kwietnia opublikowana zostanie lista zadań dopuszczonych do głosowania, a w dniach od 24 kwietnia do 19 maja odbędzie się – drogą mailową, korespondencyjną na adres UMWO lub do urn w UMWO i punktach konsultacyjnych – głosowanie mieszkańców. Głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Idea budżetu marszałkowskiego narodziła się w naszych głowach, ale pomysł i doświadczenia zaczerpnęliśmy od kolegów z małopolskiego urzędu marszałkowskiego. Na razie jesteśmy dwoma województwami w kraju, które takie budżety realizują – mówił marszałek Andrzej Buła. I podkreślał, że jest to szansa dla ludzi aktywnych zrzeszonych i niezrzeszonych, by dzielili się swoimi pomysłami.

Wierzę, że Opolanie mają wiele ciekawych inicjatyw. To może być pomysł o charakterze ekologicznym, kulturalnym, sportowym, wędkarskim. W naszym regionie świetnie współpracują ze sobą ochotnicze straże pożarne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skrzyknęły się dwie jednostki z sąsiadujących powiatów i wspólnie powalczyły o realizację zgłoszonej inicjatywy. Mają szansę na dofinansowanie w kwocie od 70 do 150 tys. złotych – powiedział marszałek Buła.

Zaproszenie dla mieszkańców regionu

Zaproszenie dla mieszkańców regionu

Marszałek Andrzej Buła wystosował list do mieszkańców województwa opolskiego, zachęcający wszystkich do udziału w pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
List został rozesłany m.in. do organizacji pozarządowych w regionie i samorządów lokalnych. W liście czytamy:
Drodzy mieszkańcy województwa opolskiego,
W tym roku po raz pierwszy zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego już w lutym i marcu będziecie mogli Państwo składać swoje propozycje.
Budżet obywatelski to niezwykle ważna sprawa – to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieję się w ich regionie. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w ten proces współdecydowania. Zależy nam bardzo na aktywności oraz udziale ludzi młodych, dlatego inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16 roku życia.
Pomysłów na wydanie pieniędzy przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski może być wiele. Będziemy czekali na pomysły zadań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych, ekologicznych i innych – ale zawsze takich, które wynikają z zadań samorządu województwa. Chcemy realizować projekty o zasięgu powiatowym, ale i szerszym – subregionalnym.
Będziemy się spotykać z mieszkańcami w każdym powiecie, bo przecież pieniądze z budżetu obywatelskiego są przeznaczone dla mieszkańców każdego z nich. Będziemy wyjaśniać wątpliwości, odpowiadać na pytania – a przede wszystkim zachęcać do aktywności. Bo sukces Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zależy właśnie od nas.
Zachęcam do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko  dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.
Czekamy na Wasze pomysły!

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Uchwała o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim przyjęta

Uchwała o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim przyjęta

Podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni przyjęli uchwałę dotyczącą Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W roku 2017 przeznaczono na ten cel w budżecie województwa opolskiego 3 miliony złotych.
Jak mówił jeszcze wcześniej marszałek Andrzej Buła, przygotowując ten projekt w naszym regionie inspirowaliśmy się rozwiązaniami zaczerpniętymi z budżetu małopolskiego, który jest realizowany już kolejny rok. W ramach opolskiego budżetu będą realizowane działania powiatowe i subregionalne, czyli dotyczące dwóch lub więcej powiatów. Województwo zostanie podzielone na pięć subregionów. – Mieszkańcy będą mogli do budżetu zgłaszać swoje inicjatywy, ale muszą to być przedsięwzięcia, które samorząd ma wpisane jako swoje zadanie – mówił marszałek. – Jeśli na przykład będzie to budowa chodnika, to przy drodze wojewódzkiej. Każda zgłoszona inicjatywa poddana zostanie ocenie merytorycznej, a następnie odbędzie się głosowanie mieszkańców. Cała procedura ma być zakończona do końca pierwszego półrocza – drugie pół roku będzie na realizację zgłoszonych projektów.
Projekty ze wszystkich powiatów będzie można już składać w lutym i marcu br. Sam proces składania wniosków do budżetu będzie poprzedzony wieloma działaniami informacyjnymi, by jak najlepiej przybliżyć tę ideę mieszkańcom regionu.