Marszałkowski Budżet Obywatelski

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które po weryfikacji zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania – 3 edycja MBO 2019

Lista zadań niedopuszczonych do głosowania – 3 edycja MBO 2019

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przyjętym Regulaminem wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji.

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego