Marszałkowski Budżet Obywatelski

Dzisiaj rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Można głosować na 67 projektów podzielonych wśród 5 subregionów i na 12 powiatów – 43 to projekty powiatowe a 24 projekty subregionalne.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego – od dnia narodzin, jedyne na karcie wypełnia się dane dziecka (pesel, imię dziecka, nazwisko dziecka, aktualny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), bez podpisu dziecka (jeśli nie jest wstanie samo się podpisać ze względu na wiek) i pesel rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

WAŻNE: Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz. Karty można już dziś pobrać z naszej strony w zakładce:  strony Jest 12 kart do wyboru dla każdego powiatu.

Jak można oddać swój głos:

  • poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze dostępnym tutaj, będzie on uruchomiony do 25 września br.,
  • poprzez przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej do 22 października tego roku. Informacja, które projekty zostaną wybrane pojawią się na stronie internetowej urzędu i MBO oraz na facebooku.