Marszałkowski Budżet Obywatelski

5 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Pobierz potrzebne dokumenty

Formularz Skladania Zadan MBO 5 Edycja

Formularz Składania Zadań MBO 5 Edycja – wersja edytowalna

Lista Poparcia MBO 5 Edycja

Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2030 r.

Logo Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Logo Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – pdf

Szablony do wykorzystania przez realizatorów zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

wersje edytowalne w formacie docx (można również wykorzystać przy tworzeniu korespondencji seryjnej):

Zaproszenie V2 1   Zaproszenie V1 3   Zaproszenie V1 2   Zaproszenie V1 1

Podziekowanie V2 1   Podziekowanie V1 3   Podziekowanie V1 2   Podziekowanie V1 1

Dyplom V2 1   Dyplom V1 3   Dyplom V1 2   Dyplom V1 1

wersje w formacie pdf:

Zaproszenie1    Zaproszenie V2 1    Zaproszenie V1 3    Zaproszenie V1 2    Zaproszenie V1 1

Podziekowanie V2 1    Podziekowanie V1 3    Podziekowanie V1 2    Podziekowanie V1

PlakatA3 MBO V2    PlakatA3 MBO

Dyplom V2 1    Dyplom V1 3    Dyplom V1 1    Dyplom V1 2    Dyplom  Dyplom Podziekowanie

Jeśli potrzebujesz materiały do promocji swojego projektu, możesz wykorzystać materiały poniżej.

Głosowanie MBO w formacie do umieszczenia na fb (png)

Plakat MBO w formacie jpg (mniejsza rozdzielczość – mniejszy plik)

Plakat MBO w formacie pdf (dobra rozdzielczość – większy plik)

1 strona ulotki MBO A5 w formacie pdf

2 strona ulotki MBO A5 w formacie pdf