AKTUALNOŚCI

Wkrótce realizacja pierwszych projektów

Wkrótce realizacja pierwszych projektów

Na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni podjęli uchwały, na mocy których pierwsze projekty w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną przekazane do realizacji samorządom lokalnym.

Tę decyzję poprzedziły konsultacje z autorami złożonych projektów i samorządami gmin i powiatów. W efekcie sześć z 25 zwycięskich zadań pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie przekazanych samorządom lokalnym.

I tak – projekty będą realizować:

1/ Głubczyce – „Razem jesteśmy na wspólnej drodze – zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie” – to tworzenie grup wolontariackich na terenie powiatu głubczyckiego, z udziałem młodzieży szkolnej, seniorów i osób niepełnosprawnych w celu pomagania potrzebującym oraz zachęcania do takiego działania innych;

2/ Ozimek – „Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku imienia Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich” – organizacja I Wojewódzkiej Paraolimpiady dla Dzieci, będącej częścią uroczystości nadania istniejącej od 26 lat Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku imienia Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich;

3/ Paczków – „Pasje łączą pokolenia” – to wspólna inicjatywa kilku organizacji pozarządowych z terenu gminy, której członkowie różnią się między sobą wiekiem, stopniem niepełnosprawności czy zainteresowaniami – projekt zakłada organizację 12 wydarzeń, do których główni organizatorzy zamierzają zaangażować zróżnicowane wiekowo i sprawnościowo grupy społeczne z terenu powiatu nyskiego;

-4/ Pakosławice pn. „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy” – organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat na obiektach sportowych uczestników zadania;

5/ Skoroszyce i Grodków –  „Powrót do korzeni” – to integracja społeczności pochodzenia góralskiego oraz kresowego, które osiedliły się po II wojnie światowej na terenie województwa opolskiego;

6/ Powiat Głubczycki –  „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych” –  celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zawodników i kibiców dzięki wyposażeniu klubów sportowych w sprzęt i wiedzę, niezbędne do niesienie pierwszej pomocy.

Już dzień po sesji marszałek Andrzej Buła spotkał się z przedstawicielami tych samorządów, by podczas roboczej dyskusji porozmawiać o tych zadaniach. Wkrótce podpisanie porozumień i – czas na realizację.

VR

Aktywni mogą wszystko

Aktywni mogą wszystko

Ponad 203 tysiące głosów oddano na projekty zgłoszone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybrano z nich dwadzieścia pięć inicjatyw, które będą realizowane. Na rekordzistę – subregionalny projekt z powiatów kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, zatytułowany „Atrakcyjna muzycznie podróż przez tradycje Opolszczyzny” – oddano 9992 głosy.

20 czerwca br. marszałek Andrzej Buła poinformował o rozstrzygnięciu pierwszego Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak przypomniał, odbyło się ono dokładnie w sześć miesięcy po tym, jak radni podczas sesji sejmiku przyjęli jego regulamin.

Opolanie mogli głosować na 117 projektów, część z nich miała charakter subregionalny (dotyczyły kilku powiatów), część powiatowy. Stąd każdy z głosujących mógł oddać po dwa głosy. W głosowaniu udział wzięły 111 344 osoby. Poprawnych kart było 98 495, błędnych – prawie 12,5 tys. Najczęściej popełniane błędy to wielokrotne głosowanie, niepoprawny PESEL, brak danych, zbyt młody wiek głosujących.

Spośród 25 zadań, które wybrano do realizacji najwięcej, bo 11, związanych było z kulturą, sportem i rekreacją, 10 ze zdrowiem i opieką społeczną, 2 z edukacją, po jednym z infrastrukturą i ochroną środowiska. Najaktywniejsi w liczbie oddanych głosów okazali się mieszkańcy subregionu obejmującego powiaty kluczborski, oleski i namysłowski. Marszałek chwalił też mobilizację mieszkańców powiatu głubczyckiego.

W sumie w każdym z subregionów realizowane będą po dwa projekty, w powiatowych rekordzistą zostały Głubczyce (3 projekty), na drugim miejscu powiaty opolski i kędzierzyńsko-kozielski, w których wybrano po dwa projekty, w pozostałych powiatach sfinalizowane zostanie po jednym przedsięwzięciu.

W pierwszym Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim do podziału były 3 mln złotych. Najwyższe dofinansowania, które otrzymały niektóre subregiony, wyniosło 150 tys. złotych.

Marszałek Andrzej Buła oraz towarzyszący mu członkowie Zarządu Województwa podkreślali ogromne zainteresowanie lokalnych środowisk, ich mobilizację nawet w mniej liczebnych gminach i sołectwach, umiejętność oceny tego, co ważne dla mieszkańców, dobre przygotowanie projektów, chęć współpracy różnych organizacji i stowarzyszeń.

– Chylę czoła przed autorami niektórych, bardzo trudnych i ciekawych projektów, przede wszystkim za dostrzeżenie określonych problemów i chęć ich rozwiązania – mówił marszałek.

Uchwała zarządu województwa i wyniki głosowania na wszystkie zadania – na stronie https://budzet.opolskie.pl/dokumenty-do-pobrania/

MS/PW

Prezentacja wyników głosowania Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zaczęło się wielkie liczenie

Zaczęło się wielkie liczenie

20814 głosów na projekty zgłoszone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oddali Opolanie drogą elektroniczną, jednak ogromna ilość głosów została oddana do urn i drogą pocztową. Rozpoczęło się wielkie liczenie.

Do Urzędu Marszałkowskiego dotarły już wszystkie zalakowane urny z głosami – zajęły większość niemałego biurowego pomieszczenia.

Marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, który w towarzystwie członkiń wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego, otworzył pierwszą z nich, od razu zastrzegł, że nie podejmie się oszacować, ile głosów nadeszło, ale ich ilość jest powodem do satysfakcji, bo świadczy o dużej aktywności mieszkańców.

Zapytany, czy któreś projekty zaskoczyły go, odpowiedział, że głównie te, które napłynęły z różnych instytucji. Na przykład dyrektorzy szpitali wnioskowali, by na terenie przyszpitalnym wybudować place zabaw dla dzieci. – To świadczy o tym, że niezależnie od podejmowanej przez nich podstawowej działalności, zależy im także na tym, by otoczenie i osoby odwiedzające bliskich coś zyskały – mówił.

Przypomniał też, że na spotkaniach ze studentami, obiecywał im, że w przyszłym roku nie zapomni o wydzieleniu części budżetu dla tych środowisk. – Całe rzesze młodych ludzi studiują w naszym regionie, biorą udział w życiu kulturalnym i społecznym, a nie mogą składać swych inicjatyw, bo zameldowani są poza regionem. Postaramy się tak zmienić zasady, by ich nie eliminować – zapowiedział.

Marszałek zapytany, co z projektami, które z braku finansów, nie będą realizowane, odpowiedział, że jest przekonany, iż dobre pomysły zyskają uznanie lokalnych samorządów i tam zostaną zrealizowane.

Są już karty do głosowania – 24 kwietnia zaczynamy!

Są już karty do głosowania – 24 kwietnia zaczynamy!

Dnia 24 kwietnia rusza głosowanie na projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Karty do głosowania już są na stronie internetowej – dla każdego powiatu przygotowano osobne karty – wszystkie zamieszczone są na stronie https://budzet.opolskie.pl/jak-glosowac/  . Karty są także dostępne już od piątku w punktach informacyjnych w każdym powiecie. Lista punktów – na stronie https://budzet.opolskie.pl/kontakt/  . Głosować można też przez Internet – https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

Przypominamy, że głosowanie potrwa do 19 maja br.  Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego który ukończył 16 lat. Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Głosować można przez wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych, elektronicznie oraz korespondencyjnie na adres UMWO:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

Wkrótce zaczynamy głosowanie – lista projektów już jest!

Wkrótce zaczynamy głosowanie – lista projektów już jest!

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, dziś ukazuje się lista projektów złożonych do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które zostały dopuszczone do głosowania. W sumie głosowanych będzie 117 projektów. Ich autorzy już mogą zacząć promować swoje pomysły.

Każdy ze 198 wniosków złożonych do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego został dokładnie przeanalizowany. Sprawdzano m.in. podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, zgodność z zadaniami samorządu województwa, korzyści dla mieszkańców.

Po tej analizie do głosowania dopuszczono 117 . Od dziś ich autorzy będą mogli je promować i zachęcać mieszkańców, by w głosowaniu wsparli właśnie tę inicjatywę. Każdy z mieszkańców subregionu będzie miał dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową.

Magdalena Stodoła, szefowa zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mówi, że wśród przyczyn odrzucenia projektów  były i te formalne, i te merytoryczne.  – Te najczęstsze przyczyny formalne to brak wypełnienia wszystkich koniecznych pól we wniosku, brak wymaganych podpisów wniosku, zbyt mała liczba podpisów wspierających wniosek czy kwoty zadań nie mieszczące się w wymaganiach określonych regulaminem – mówi. Wśród merytorycznych przyczyn odrzucenia wniosków inwestycyjnych powtarzało się  nie właściwe posadowienie planowanej inwestycji –  obiektach lub na terenach innych niż te będące własnością samorządu województwa opolskiego. Były także propozycje zadań nie mieszczących  się w kompetencjach samorządu województwa – te także nie mogą być realizowane.

Głosowanie projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację, potrwa od 24 kwietnia do 19 maja br.

Przypomnijmy – głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, który ukończył 16 lat. Każdy będzie mógł głosować tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne (głosować można na zadania powiatu i subregionu swojego zamieszkania). Wyniki głosowania powinny być znane do końca czerwca tego roku.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017

Lista zadań odrzuconych w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017

MBO – Opolanie wykazali się dużą aktywnością

MBO – Opolanie wykazali się dużą aktywnością

Prawie dwieście inicjatyw (198) zgłosili Opolanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich wartość to 18,6 mln zł. Teraz poddawane są one analizie formalnej i merytorycznej.

Marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, informując o efektach aktywności mieszkańców regionu, przypomniał, że na spotkania związane z budżetem marszałkowskim przychodziło od 50 do 70 osób, codziennie odbywano około 20 rozmów telefonicznych, w których rozmówcy upewniali się, czy ich propozycje są zasadne, zgłoszono 120 zapytań mailowych.

Propozycje do Marszałkowskiego Budżetu napływały drogą pocztową, przynosili je także osobiście mieszkańcy województwa. Dotyczą one różnych sfer życia – proponowano organizację turniejów sportowych, ścieżek rowerowych, rajdów turystycznych, festynów, cykli spotkań poświęconych muzyce klasycznej, część wniosków dotyczyła oznakowania atrakcji turystycznych, organizacji półkolonii i obozów, warsztatów edukacyjnych w formie spotkań i wycieczek, które poświęcone byłyby poznawaniu historii i tradycji regionu, wnioskowano także o zakup stacji, które mierzą stężenie pyłów oraz sprzętu ratującego życie.

– To wszystko świadczy o tym, że mieszkańcy nauczyli się korzystać z budżetów obywatelskich miejskich i chcą uczestniczyć także w naszej inicjatywie. Choć dla wielu organizacji i osób prywatnych minimalna kwota dofinansowania w wysokości 50 tysięcy złotych okazała się zbyt dużą  – mówił marszałek Andrzej Buła.

Teraz każdy z wniosków zostanie dokładnie przeanalizowany. Sprawdzić trzeba podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, zgodność z zadaniami samorządu województwa, korzyści dla mieszkańców. Spośród prawie dwustu wniosków 63 miało charakter subregionalny, 135 charakter powiatowy. Najwięcej wpłynęło ich z subregionu opolskiego. Aktywni okazali się także mieszkańcy Nysy, Brzegu i Kluczborka.

11 kwietnia ukaże się lista zadań dopuszczonych do głosowania. Autorzy wybranych do realizacji przedsięwzięć będą mogli od tej daty promować je i zachęcać mieszkańców, by w głosowaniu wsparli właśnie tę inicjatywę. Każdy z mieszkańców subregionu ma dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową.

Samo głosowanie odbywać się będzie od 24 kwietnia do 19 maja. Oddać głos będzie można na kilka sposobów – elektronicznie poprzez generator zamieszczony na stronie internetowej budżetu, korespondencyjnie na adres UMWO lub do urn, które umieszczone zostaną zarówno w budynku UMWO, jak i punktach informacyjnych znajdujących się w stolicach subregionu. Przypomnijmy: głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia i mieszkają na terenie danego subregionu. Realizowane będą zadania, które otrzymają największą liczbę głosów. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Na zadania subregionalne, które obejmą dwa lub więcej powiatów uzyskać można od 70 do 150 tys. złotych, a na zadania obejmujące jeden powiat od 50 do 100 tys. złotych.

 

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – złożone wnioski w liczbach

Marszałkowski Budżet Obywatelski – lista złożonych wniosków

Budżet marszałkowski w pytaniach

Budżet marszałkowski w pytaniach

Kluczbork, Olesno, Paczków, Namysłów, Opole, Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Brzeg, Głubczyce, Prudnik i Krapkowice – w tych miastach rozma­wialiśmy z Wami o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim.

Marszałkowie Andrzej Buła, Roman Kolek i Szymon Ogłaza informowali o szczegółach projektu a urzędnicy odpowiadali na pyta­nia zainteresowanych.

Mieszkańcy dowiedzieli się, co mogą zrealizować w ramach pierwszego Mar­szałkowskiego Budżetu Obywatelskie­go. Wśród pojawiających się pytań były te dotyczące miejsca realizacji zada­nia i przygotowania kosztorysu. Wielu mieszkańców cieszył fakt, że nie muszą rozliczać zadania, które będzie realizo­wane – wszystkim zajmą się urzędnicy.

Najważniejsze okazały się kwestie for­malne – ich dotyczyły najczęściej po­jawiające się pytania. Na przykład: kto może zgłosić projekt i ile trzeba zebrać podpisów poparcia. Otóż, projekt może złożyć każdy mieszkaniec Opolszczyzny, który ukończył 16 lat. Pod jednym projektem trzeba zebrać  50 lub 100 podpi­sów mieszkańców, w zależności od tego czy ma być on realizowany na terenie jednego powiatu czy subregionu.

­Pro­jekt z listą poparcia składamy listownie lub osobiście w Urzędzie Marszałkow­skim Województwa Opolskiego. Zadania można zgłaszać do 10 marca. Następnie przyjdzie czas na ocenę formalną i me­rytoryczną zgłoszonych zadań.

Pytano także o to, jak będą weryfikowa­ne karty do głosowania. Będzie się to odbywać na podstawie PESELU. Wielu mieszkań­ców chciało też wiedzieć, czy zgłaszając projekt, muszą zadbać o zgromadzenie tzw. wkładu własnego. Nie będzie on po­trzebny. A cała wartość projektu pokryta zostanie z budżetu.

Pomiędzy 24 kwietnia a 19 maja od­będzie się głosowanie. Jak można za­głosować na projekt? Odbywać się to będzie na trzy sposoby: w Urzędzie Mar­szałkowskim Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, które znajdują się w każdym powiecie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania, a także poprzez przesłanie karty na adres korespondencyjny Urzę­du Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, elektronicznie na stronie internetowej. Realizowane będą projekty, które uzy­skają największą liczbę głosów.

Zachęcamy do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu po­wstanie wiele cennych inicjatyw waż­nych nie tylko dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa opolskiego – terminy

Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa opolskiego – terminy

Zapraszamy mieszkańców kolejnych powiatów na spotkania informacyjne nt.  Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkania zaplanowano w każdym z powiatów:

10 lutego 2017 r. – piątek

  • Paczków 17.00

Urząd Miejski w Paczkowie

48-370 Paczków, ul. Rynek 1, sala obrad

 

13 lutego 2017 r. – poniedziałek

  • Namysłów godz. 17.00

Urząd Miejski w Namysłowie

46-100 Namysłów, ul. Dubois 3, sala sesyjna

 

14 lutego 2017 r. – wtorek

  • Opole godz. 14.00

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

45-082 Opole, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego

 

15 lutego 2017 r. – środa

  • Kędzierzyn-Koźle godz. 14.00

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, sala konferencyjna

  • Strzelce Opolskie godz. 17.30

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, sala narad

 

16 lutego 2017 r. – czwartek

  • Brzeg godz. 16.00

Muzeum Piastów Śląskich

49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1

 

17 lutego 2017 r. – piątek

  • Głubczyce godz. 12.00

Miejski Ośrodek Kultury „Klub na Skrzyżowaniu”

48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 24

  • Prudnik godz. 15.00

Prudnicki Ośrodek Domu Kultury i Biblioteki Publicznej

48-200 Prudnik, Kościuszki 1A, sala reprezentacyjna

  • Krapkowice godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, sala obrad

Za nami pierwsze dwa spotkania!

Za nami pierwsze dwa spotkania!

Olesno i Kluczbork – to dwa pierwsze miasta, w których odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dyskusję o budżecie poprowadził Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. Wydarzenia cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców obydwu powiatów – na spotkaniach pojawiła się ponad setka zainteresowanych.

Spotkania pozwoliły mieszkańcom wstępnie ocenić, czy ich pomysł może zostać zrealizowany, ponieważ z marszałkiem obecni byli pracownicy poszczególnych departamentów. Najczęściej odpowiadali oni na pytania dotyczące zgodności pomysłu z kompetencjami samorządu województwa, form składania formularza, form głosowania, sporządzania kosztorysu i weryfikacji podpisów.

Zadania w ramach MBO można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca. Następnie projekty ocenimy formalnie i merytorycznie. Pomiędzy 24 kwietnia a 19 maja odbędzie się głosowanie. Realizowane będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Marszałkowski Budżet Obywatelski w powiatach

Marszałkowski Budżet Obywatelski w powiatach

– Pierwsze spotkania informacyjne związane z Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano na 6 lutego w Oleśnie (godz. 15.00 – Starostwo Powiatowe) i w Kluczborku (godz. 17.30 Urząd Miasta), a 10 lutego w Paczkowie (godz. 17.00 Urząd Miasta) – poinformował na konferencji prasowej marszałek województwa, Andrzej Buła.

Powiedział też, że wpływają pierwsze pytania dotyczące propozycji zadań, które mogłyby się znaleźć w budżecie – np. oświetlenia skrzyżowania dróg wojewódzkich. – Mieszkańcom łatwiej zgłaszać propozycje związane z infrastrukturą, bo – nauczeni doświadczeniem gminnych budżetów obywatelskich – mogą sobie wyobrazić jakiś plac zabaw, chodnik, czy przystanek. Trudniej opracować projekt tzw. miękki, który zakłada np. organizację zawodów sportowych, jakiegoś turnieju, imprezy kulturalnej o charakterze regionalnym. Będę przekonywał mieszkańców, żeby się takich zadań nie bali. To po naszej stronie leży kwestia ich organizacji i rozliczenia takiego projektu – mówił Andrzej Buła.

W spotkaniach powiatowych brać będą udział członkowie powołanego przez marszałka zespołu zadaniowego. To z nimi będzie można konsultować pomysły i wyjaśniać wątpliwości. Marszałek liczy, że oprócz części informacyjnej, obecni na spotkaniach mieszkańcy wykorzystają spotkania kuluarowe i możliwość bezpośredniego zadawania pytań obecnym.

Marszałek Andrzej Buła zaapelował też do mieszkańców regionu o patriotyzm lokalny. Idzie o to, by 1 proc. podatku z rozliczeń PIT przekazywać na konto którejś z 301 opolskich organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do ich otrzymywania. Z danych opolskich urzędów skarbowych wynika, że 80 proc. tej kwoty „ucieka” poza województwo.

Wykaz tych organizacji dostępny jest na stronie Wykaz organizacji pożytku publicznego w województwie opolskim

MS