Marszałkowski Budżet Obywatelski

Dzisiaj już 25 września czyli ostatni moment, żeby zagłosować! Nie czekaj! Oddaj swój głos na projekt, który Twoim zdaniem powinien być realizowany w Twoim powiecie i gminie.

Przypomnijmy, że możesz oddać wyłącznie 2 głosy: 1 na projekt subregionalny, czyli obejmujący dwa lub trzy powiaty sąsiadujące ze sobą i drugi głos na projekt powiatowy czyli bezpośrednio realizowany w Twojej okolicy.

Możesz zagłosować 3 sposobami:

  1. Wypełniając papierową kartę do głosowania, która znajduje się w punktach informacyjnych (lista punktów dostępna tutaj).
  2. Możesz też taką kartę sam wydrukować, pobierając ją tutaj i wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).
  3. Możesz zagłosować poprzez nasz generator na naszej stronie internetowej dostępny tutaj.

Pamiętaj!

Urny w punktach informacyjnych wystawione będą do 15.30 (za wyjątkiem Urzędu Miasta w Kluczborku, który jest otwarty do 15.00). Jeśli nie zdążysz możesz kartę wysłać pocztą dzisiaj do 23.59 (liczy się data stempla pocztowego) lub też poprzez generator (również uruchomiony będzie do końca dnia).

NIE CZEKAJ! ZAGŁOSUJ! ZADECYDUJ!!!