Marszałkowski Budżet Obywatelski

Podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni przyjęli uchwałę dotyczącą Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W roku 2017 przeznaczono na ten cel w budżecie województwa opolskiego 3 miliony złotych.
Jak mówił jeszcze wcześniej marszałek Andrzej Buła, przygotowując ten projekt w naszym regionie inspirowaliśmy się rozwiązaniami zaczerpniętymi z budżetu małopolskiego, który jest realizowany już kolejny rok. W ramach opolskiego budżetu będą realizowane działania powiatowe i subregionalne, czyli dotyczące dwóch lub więcej powiatów. Województwo zostanie podzielone na pięć subregionów. – Mieszkańcy będą mogli do budżetu zgłaszać swoje inicjatywy, ale muszą to być przedsięwzięcia, które samorząd ma wpisane jako swoje zadanie – mówił marszałek. – Jeśli na przykład będzie to budowa chodnika, to przy drodze wojewódzkiej. Każda zgłoszona inicjatywa poddana zostanie ocenie merytorycznej, a następnie odbędzie się głosowanie mieszkańców. Cała procedura ma być zakończona do końca pierwszego półrocza – drugie pół roku będzie na realizację zgłoszonych projektów.
Projekty ze wszystkich powiatów będzie można już składać w lutym i marcu br. Sam proces składania wniosków do budżetu będzie poprzedzony wieloma działaniami informacyjnymi, by jak najlepiej przybliżyć tę ideę mieszkańcom regionu.