Tag Archives: #marszalkowskibudzetobywatelski

Rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Już 10 lutego rozpoczynamy wielkie głosowanie w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Można głosować na 54 projekty podzielone wśród 5 subregionów i na 12 powiatów.

 

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego – od dnia narodzin!

WAŻNE: Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujące swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania.

Na karcie do głosowania należy podać: swoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, rok urodzenia, powiat i miejscowość zamieszkania.

Jeśli głosującym jest dziecko, wypełnia się: numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

Z jednego numeru telefonu komórkowego można oddać maksymalnie pięć głosów przez różnych głosujących.

Karty można już dziś pobrać z naszej strony w zakładce:  ZAGŁOSUJ. Jest 12 kart do wyboru dla każdego powiatu.

PAMIĘTAJ PRZY DRUKOWANIU KARTY MUSISZ WYDRUKOWAĆ JĄ DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE (może być formatu A5)

Jak można oddać swój głos:

– poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

– elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze dostępnym tutaj, będzie on uruchomiony od 10 do 25 lutego br.,

– poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski — GŁOSOWANIE” na adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 marca br. Informacja, które projekty zostaną wybrane, pojawi się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i MBO oraz na facebooku.

Zachęcamy do polubienia profilu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, aby być z nami na bieżąco.

Karty do głosowania znajdziesz tutaj.

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego:

 1. MBO Lista Zadań Dopuszczonych Do Głosowania 2022;
 2. MBO Lista Zadań Niedopuszczonych Do Głosowania – 4 edycja – 2022;
 3. MBO Lista Zadań Dopuszczonych Do Głosowania – plik dostępny dla osób niepełnosprawnych;
 4. MBO Lista Zadań Niedopuszczonych Do Głosowania – plik dostępny dla osób niepełnosprawnych;

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Odwołanie w formie pisemnej można składać w terminie do 27 stycznia br. do godz. 15.30. w formie:

 • osobiście w siedzibie Urzędu (Punkt kancelaryjny Urzędu – ul. Piastowska 14-Ostórwek), lub
 • korespondencyjnie (na adres Urzędu: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – decyduje data wpływu do Urzędu) lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzet@opolskie.pl.

 

Lista zadań zgłoszonych do 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Lista zadań zgłoszonych do 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W tym roku trafiło do nas 77 projektów do realizacji w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich projektów. Obecnie odbywa się szczegółowa weryfikacja zgłoszonych projektów pod kątem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu projektów zostanie zaprezentowana Państwu lista zadań dopuszczonych do głosowania przez mieszkańców naszego regionu.

Lista zadań zgłoszonych do realizacji w 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego według subregionów i powiatów:

Subregion: m. Opole i powiat opolski – zadania subregionalne:

 • Szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce żużlowej TS Kolejarz Opole
 • “Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” – czyli muzyczna młodzież w opolskim plenerze!
 • “Aktywna integracja – łączy nas Odra II”
 • Muzykomania – nasze hobby to wspólne muzykowanie
 • Rewitalizacja przystani kajakowej na Odrze przy ul. Struga 16A
 • Nauczmy się psiego języka
 • Każdy może zostać Strażakiem
 • In Nemodlina villa nostra
 • Warsztaty karmelarskie dla dzieci, młodzieży i seniorów-„poznaj zawód Karmelarza”
 • Zdjęcia elewacji budynków z potłuczonych talerzy porcelitowych
 • Powiatowa kadra czeka, poprawa umiejętności piłkarskich mieszkańców Powiatu Opolskiego i Miasta Opola

Subregion: m. Opole i powiat opolski – zadania powiatowe:

 • “PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier
 • Rozpoczęcie wakacji • festiwal młodzieży
 • W Opolu gódómy po ślónsku
 • Aktywne wakacje w województwie opolskim
 • Muzyka łączy pokolenia
 • W 80 dni dookoła świata czyli muzyczna podróż wielopokoleniowa – Koncert orkiestry
 • “Niemodlin – dodaj do ulubionych”
 • Muzyka bez granic
 • Roztańczone Opolskie.pl
 • Aktywni przekraczają granice” – II edycja
 • Mistrzostwa Polski Street Workout

Subregion: nyski i brzeski – zadania subregionalne:

 • “W jedności siła” – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe hipologiczne
 • “Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy – 4 edycja”
 • Ruch to zdrowie — niech każdy się dowie

Subregion: nyski i brzeski – zadania powiatowe:

 • Ekologiczne ogrody dydaktyczne
 • Brzeski Festiwal Spokoju – ekologia, muzyka, zdrowie, sztuka, turystyka
 • Cykl obozów biegowych od małego do dużego
 • Dawniej i dziś – międzypokoleniowe gry i zabawy dla całej rodziny
 • “Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa
 • Zdrowe oczka – badania przesiewowe wzroku u dzieci
 • Dzieciństwo ma smak zabawy
 • Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas.” edycja
 • Rejs turystyczny statkiem na wyspy Jeziora Nyskiego z narracją kapitana jednostki
 • Głuchołazy zapraszają mieszkańców powiatu na Most Kultury Festiwal. Świętujemy 800-lecie miasta Głuchołazy w rytmach reggae
 • Działanie przeciwko skutkom pandemii oraz aktywizacja środowisk lokalnych poprzez organizowanie wydarzeń i warsztatów międzypokoleniowych

Subregion: kluczborski, namysłowski i oleski – zadania subregionalne:

 • Nasze wyszkolenie waszym bezpieczeństwem
 • …I GRA MUZYKA ! czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno / Kluczbork / Namysłów 2022
 • 4 in 1 Nowa jakość muzyki orkiestrowej
 • Roztańczone Opolskie.pl (Cykl bezpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży)

Subregion: kluczborski, namysłowski i oleski – zadania powiatowe:

 • W piłkę z przyjemnością pogramy i zasad udzielania pierwszej pomocy chętnie poznamy
 • “Nagrane, zarejestrowane – dostępne tu i tam (wyposażenie studia muzyczno- streemingowego)”
 • Mobilna strefa kinomaniaka
 • Od młodzika do naczelnika – rozwój bezpieczeństwa w powiecie oleskim
 • Nadzieja na lepsze jutro- rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin. III edycja
 • Świadomy start w przyszłość dzieci i mam
 • …Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami II edycja
 • Oleski festiwal filmów dla dzieci (I warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży)

Subregion: głubczycki, krapkowicki, prudnicki – zadania subregionalne:

 • “Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” czyli muzyczna młodzież w Opolskim plenerze….
 • Razem możemy więcej
 • Dając Nadzieję – międzypokoleniowa muzyka chóralna / mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
 • Powiat głubczycki, prudnicki i krapkowicki – promocja i ochrona zdrowia

Subregion: głubczycki, krapkowicki, prudnicki – zadania powiatowe:

 • Dając Nadzieję – międzypokoleniowa muzyka chóralna / mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
 • Aktywizacja seniorów na wsi – bisowanie dla dobrego życia!
 • Szkolimy przyszłych mistrzów II
 • Tylko najlepsi zostają strażakami!
 • Chrońmy przyrodę ojczystą powiatu głubczyckiego
 • “OGL, promocja i ochrona zdrowia”
 • Muzyczna “Pierwsza klasa”
 • Roztańczone Opolskie.pl
 • “Ratuj serca w sercu Opolszczyzny”
 • “Jest w orkiestrach dętych wielka siła – muzyka łączy pokolenia”
 • “OKR, promocja i ochrona zdrowia”
 • Rozwój jednostki OSP w Nowym Browińcu…
 • X Prudnicki Maraton MTB
 • Kulturowe bezpieczeństwo
 • “Czytać każdy może – plenerowe budki bookerossingowe”
 • “OPR, promocja i ochrona zdrowia”

Subregion: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski – zadania subregionalne:

 • Piłka Nożna Bez Tajemnic – Cykl turniejów piłkarskich połączonych spotkaniami ze znanymi osobami piłki nożnej
 • “Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” czyli muzyczna młodzież w Opolskim plenerze
 • Organizacja Wojewódzkiego Spotkania MDP, zawodów biegowych, publikacja dziejów jednostek OSP

Subregion: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski – zadania powiatowe:

 • Z orkiestrą za pan brat! Cykl koncertów i warsztatów muzycznych
 • Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo – edycja II
 • Tu mieszkam, tu się rozwijam, tu realizuję swoje pasje
 • Ale wspaniały dzień!!! – Dzień rodziny w Gminie Izbicko – dla Juniora i Seniora
 • Warsztaty – Profilaktyka antynowotworowa wśród strażaków powiatu Strzeleckiego

II edycja Koncertu #DzieciDzieciom za nami. Cóż to były za emocje!

II edycja Koncertu #DzieciDzieciom za nami. Cóż to były za emocje!

II edycja Koncertu #DzieciDzieciom za nami. Cóż to były za emocje!

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica zorganizowały koncert #DzieciDzieciom. Dziękujemy za zaproszenie i za to, że wraz z Wami mogliśmy brać udział w projekcie, jakim był koncert muzyki bajkowej i filmowej #DzieciDzieciom. Było to wyjątkowo piękne i bajowe wydarzenie.

Dziękujemy WSZYSTKIM przybyłym na koncert — bez Was NIGDY by się nie udało!

Dziękujemy orkiestrom, organizatorom oraz wolontariuszom!

Dziękujemy Wszystkim, którzy pojawili się wraz z nami na scenie i sprawili, że wszystko było piękniejsze: Opole Youth Choir, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Euforia Popielów, Mażoretki Seniorita Dobrzeń Wielki.

Dziękujemy prowadzącym: Jacek Kaczor i Krzysztof Jarota.

Dziękujemy Wszystkim z całego serducha!!!

 

Spotkania dla wnioskodawców — jak prawidłowo przygotować formularz zgłaszania zadań

Spotkania dla wnioskodawców — jak prawidłowo przygotować formularz zgłaszania zadań
Zapraszamy na spotkania dla wnioskodawców — jak prawidłowo przygotować formularz zgłaszania zadań.
Za nami dwa spotkania z mieszkańcami‍
Nie zwalniamy tempa i na kolejnym spotkaniu skupimy się na bardzo ważnej kwestii: jak wypełnić wniosek, jakich technik użyć, by Państwa pomysł został zauważony i zdobył tysiące… głosów i złotych 🙂 
Zapraszamy 1 grudnia, w środę o godz. 14:00.
Zapraszamy do rejestracji na spotkania za pośrednictwem formularza:
Osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI – RUSZAMY PO PRZERWIE!

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI – RUSZAMY PO PRZERWIE!

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, rusza kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Już po raz czwarty mieszkańcy regionu mają 3 miliony złotych na realizację swoich pomysłów i inicjatyw.

Już od 22 listopada do 15 grudnia będzie można zgłaszać zadania do czwartej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak mówił dziś na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła, to kolejne, niemałe pieniądze dla aktywnych mieszkańców województwa opolskiego. – Jeśli połączymy 12,5 miliona złotych w konkursach dla organizacji pozarządowych, około 7 milionów złotych, które jeszcze mamy w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego i te 3 miliony złotych, o jakich mówimy dzisiaj, to budżet dla ludzi aktywnych, zaangażowanych w naszym regionie, w 2022 roku będzie bardzo ciekawy – podkreślał marszałek.

Jakie zasady?

A w tej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, wzorem lat ubiegłych, 3 miliony złotych zostaną równo podzielone pomiędzy 5 subregionów – czyli każdy subregion otrzyma 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania subregionalne (obejmujące co najmniej 2 powiaty) o wartości od 70 tysięcy zł do 150 tysięcy zł oraz zadania powiatowe o wartości od 50 tysięcy zł do 100 tysięcy zł.

Każdy mieszkaniec województwa opolskiego może zgłosić zadanie, wypełniając formularz zgłaszania zadań i przekazując go do urzędu osobiście lub listownie wraz z listą poparcia – dla zadania subregionalnego powinno to być 100 podpisów mieszkańców subregionu, dla zadania powiatowego – 50 popisów mieszkańców danego powiatu.

Po formalnej i merytorycznej ocenie zadań głosowanie mieszkańców nad projektami planowane jest od 10 do 25 lutego 2022 roku. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, a będzie można głosować na jedno zadanie subregionalne i jedno powiatowe.

Jakie zadania?

Marszałek przypominał, że do tej pory zrealizowaliśmy już 3 edycje Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. – To ponad 300 tysięcy osób głosujących na ponad 280 zadań. I znowu mam nadzieję, że będę zaskoczony tym, jakie pomysły zgłaszają nasi wnioskodawcy. Ta różnorodność inicjatyw jest imponująca i to są chyba pieniądze wydawane z największą satysfakcją – mówił marszałek.

A w tych trzech minionych edycjach zrealizowano już 75 zadań. To m. in. poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, projekty edukacyjne czy związane ze sportem, kulturą i rekreacją.

Jak mówił marszałek Andrzej Buła, zgłaszane zadania muszą wynikać z zadań samorządu województwa. – Nie mamy zbyt wiele możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych, ale te wszystkie związane z działalnością stowarzyszeniową – kulturalną, sportową, bezpieczeństwa zdrowotnego, jak najbardziej się tutaj wpisują – wymieniał marszałek.

Przewiduje się, że wyniki głosowania powinniśmy poznać do końca marca 2022 roku – tak, aby wszystkie zadania mogły zostać zrealizowane do końca roku.

 

Prezentacja o czwartej edycji.

4 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

4 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

4 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zasady, wzory formularzy i list poparcia oraz ustalił punkty informacyjne Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie te dokumenty znajdziesz poniżej.

Pamiętaj:

 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do rozwoju Województwa. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności, realizacja zadania o charakterze:
  1. prospołecznym,
  2. prozdrowotnym,
  3. kulturalnym,
  4. edukacyjnym,
  5. sportowym,
  6. turystycznym,
  7. ekologicznym.
 2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa.
 3. Zgłaszane zadania mogą posiadać zasięg powiatowy lub zasięg subregionalny:
  1. przez zadanie o zasięgu powiatowym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom  Województwa, dotyczące danego powiatu albo miasta Opole;
  2. przez zadanie o zasięgu subregionalnym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie.
 4. Marszałkowski Budżet Obywatelski jest prowadzony na obszarze województwa odrębnie dla:
  1. subregionu obejmującego: miasto Opole, powiat opolski,
  2. subregionu obejmującego powiaty: nyski, brzeski,
  3. subregionu obejmującego powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski,
  4. subregionu obejmującego powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki,
  5. subregionu obejmującego powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski.
 5. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 000 zł ani wyższa niż 100 000 zł, natomiast o zasięgu subregionalnym nie może być niższa niż 70 000 zł ani wyższa niż 150 000 zł.
 6. Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację.
 7. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Województwa, przy czym: zadania o zasięgu powiatowym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie powiatu, którego dotyczy zadanie, zadania o zasięgu subregionalnym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie subregionu, którego dotyczy zadanie.

Więcej informacji znajdziesz w poniższych dokumentach:

 1. Formularz składania zadań,
 2. Lista poparcia MBO 4 edycja,
 3. Lista punktów informacyjnych MBO 4 edycja,
 4. Harmonogram działań w 4 edycji MBO.

Jeśli planujesz złożyć zadanie, pamiętaj, aby zapoznać się z Regulaminem!

Organizacja 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się na podstawie Uchwały Nr 5786/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego -IV edycja” wzoru formularza zgłaszania zadania do zrealizowania, wzoru listy poparcia oraz ustalenia punktów informacyjnych Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, która dostępna jest na naszym BIP.

Warsztaty z musztry paradnej, czyli orkiestra “Zdrowy Band” z Gorzowa Śląskiego ćwiczy dzięki MBO!

Warsztaty z musztry paradnej, czyli orkiestra “Zdrowy Band” z Gorzowa Śląskiego ćwiczy dzięki MBO!

Marszałkowski Budżet Obywatelski nie zwalnia nawet na moment …. albo raczej to nasi aktywni mieszkańcy nie zwalniają 😍 i grają 😄❣️❣️❣️

❗️❗️📣

Poniżej przeczytajcie ich wpis, który znaleźliśmy tu: https://www.facebook.com/zdrowyband/photos – znajdziecie tam także wiele zdjęć z ćwiczeń

“Ubiegły weekend był bardzo pracowity dla naszej Orkiestry, a to za sprawą projektu “Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu” finansowanego z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego województwa Opolskiego. Przez dwa dni pod okiem St. chor. szt. Mirosława Chilmanowicza nasza orkiestra wdrażała specjalnie przygotowane układy musztry paradnej do utworów. Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Buła oraz Panu Mirosławowi Chilmanowiczowi za te niesamowite dwa dni pracy, oraz za wspaniałą motywację do dalszych działań. Już niedługo efekty naszej pracy. Do zobaczenia na koncertach”.

 

Dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki wybudowali wiatę przy boisku sportowym.

Dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki wybudowali wiatę przy boisku sportowym.

Gmina Dobrzeń Wielki to kolejne miejsce gdzie mieszkańcy dzięki pieniądzom z Marszałkowski Budżet Obywatelski realizują swoje plany.

Tym razem wicemarszałek Zbigniew Kubalańca otworzył wraz z samorządowcami i sportowcami wiatę przy boisku sportowym TOR Dobrzeń Wielki.

Nie brakowało zmagań sportowych, występów mażoretek, popisów umiejętności przeróżnych sekcji sportowych. To również była okazja do pikniku rodzinnego, w którym brali udział mieszkańcy Opolszczyzny.

Wiata służyć będzie w czasie zawodów sportowych, imprez kulturalnych oraz realizacji działań społeczności lokalnej Gminy Dobrzeń Wielki.