Wyniki głosowania 5 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Niemal 62 tysiące osób wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Oddano ponad sto tysięcy ważnych głosów, dzięki którym wybrano do realizacji 21 inicjatyw.

Uchwała zarządu województwa w sprawie przyjęcia wyników głosowania

Załącznik nr 1 – wyniki głosowania na propozycje zadań zgłoszonych

Załącznik nr 2 – lista zadań do realizacji z podziałem na subregiony

Podsumowanie głosowania 5 MBO – prezentacja

Głosowanie zostało zakończone 10 listopada 2022 roku.

Teraz liczymy wszystkie Wasze głosy…czekajcie na wiadomości.

Karty do głosowania w 5 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego:

Najłatwiej możesz zagłosować w formie elektronicznej:

glosowanie.opolskie.pl

Zapraszamy do głosowania!  Czekamy na twój głos!

Marszałkowski Budżet Obywatelski – zadania dopuszczone i niedopuszczone do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

5 edycja MBO – lista zadań dopuszczonych do głosowania

5 edycja MBO – lista zadań niedopuszczonych do głosowania

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o  niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 Odwołanie w formie pisemnej można składać w terminie do 10 PAŹDZIERNIKA br. do godz. 15.30. w formie:

  • osobiście w siedzibie Urzędu (Punkt kancelaryjny Urzędu – Opole, ul. Piastowska 14-Ostórwek lub Opole, ul. Hallera 9), lub
  • korespondencyjnie (na adres Urzędu: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – decyduje data wpływu do Urzędu ) lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzet@opolskie.pl.

Kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Sprawdź zasady i harmonogram oraz pobierz formularz i listę poparcia.

Zadecyduj o budżecie województwa opolskiego i sam zadecyduj na co przeznaczymy 3 miliony złotych w 2023 roku.

Cały regulamin znajdziesz TUTAJ

Pamiętaj o terminach!