Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałek Andrzej Buła wystosował list do mieszkańców województwa opolskiego, zachęcający wszystkich do udziału w pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
List został rozesłany m.in. do organizacji pozarządowych w regionie i samorządów lokalnych. W liście czytamy:
Drodzy mieszkańcy województwa opolskiego,
W tym roku po raz pierwszy zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego już w lutym i marcu będziecie mogli Państwo składać swoje propozycje.
Budżet obywatelski to niezwykle ważna sprawa – to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieję się w ich regionie. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w ten proces współdecydowania. Zależy nam bardzo na aktywności oraz udziale ludzi młodych, dlatego inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16 roku życia.
Pomysłów na wydanie pieniędzy przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski może być wiele. Będziemy czekali na pomysły zadań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych, ekologicznych i innych – ale zawsze takich, które wynikają z zadań samorządu województwa. Chcemy realizować projekty o zasięgu powiatowym, ale i szerszym – subregionalnym.
Będziemy się spotykać z mieszkańcami w każdym powiecie, bo przecież pieniądze z budżetu obywatelskiego są przeznaczone dla mieszkańców każdego z nich. Będziemy wyjaśniać wątpliwości, odpowiadać na pytania – a przede wszystkim zachęcać do aktywności. Bo sukces Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zależy właśnie od nas.
Zachęcam do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko  dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.
Czekamy na Wasze pomysły!

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego