Marszałkowski Budżet Obywatelski

Niemal 111 700 osób wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybrano dzięki nim 25 inicjatyw, które będą realizowane.

 Na rekordzistę – subregionalny projekt z powiatów brzeskiego i nyskiego, zatytułowany „Dziś Orlik Klubowy, jutro stadion narodowy – II edycja” – oddano 11 724  głosy. Tuż za nim uplasował się projekt subregionu namysłowsko-kluczborsko-oleskiego pt. „100 muzyków na 100-lecie niepodległości”, na który zagłosowało 11 576 osób.

Opolanie mogli głosować na 100 projektów. Część z nich miała charakter subregionalny (dotyczyły kilku powiatów), część powiatowy. Stąd każdy z głosujących mógł oddać po dwa głosy. W głosowaniu udział wzięło dokładnie 111 699 osób, a oddano 175 314 poprawnych głosów. W tym roku po raz pierwszy mogły głosować dzieci i młodzież – takich głosów w sumie było 11 778.

Spośród 25 zadań, które wybrano do realizacji najwięcej, bo 17, związanych było z kulturą, sportem i rekreacją, 6 ze zdrowiem i opieką społeczną, 2 z edukacją. Najaktywniejsi w liczbie oddanych głosów okazali się mieszkańcy subregionu obejmującego powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki.

W sumie w każdym z subregionów realizowane będą po dwa projekty, w powiatach opolskim, nyskim, prudnickim i strzeleckim także wybrano po dwa projekty, w pozostałych powiatach sfinalizowane zostanie po jednym przedsięwzięciu.

W Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim do podziału były 3 mln złotych. Najwyższe dofinansowanie, które otrzymały niektóre subregiony, wyniosło 150 tys. złotych.

Marszałek Andrzej Buła, prezentując wyniki mówił, że zgłoszone teraz projekty i głosowanie nad nimi pokazują, że Marszałkowski Budżet Obywatelski to inicjatywa, której już nie można zatrzymać. – Gratuluję wszystkim, którzy biorą w tym udział. Cieszę się także, że w tym roku pojawiły się zadania w powiatach, którym w ubiegłym roku nie udało się zebrać głosów  – mówił. Wicemarszałek Roman Kolek dodawał, że ważne jest także to, że tę energię widać także już podczas realizacji projektów, w których mieszkańcy chętnie biorą udział.

Na ogłoszeniu wyników było kilku autorów projektów. – Przeszły trzy projekty z udziałem naszych orkiestr dętych – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica i Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” z Prószkowa – cieszył się  dyrygent Klaudiusz Lisoń.Artur Nowak, któremu udało się już po raz drugi, mówi:  – Wygrać za pierwszym razem, to może ktoś powiedzieć, że to przypadek, albo efekt nowości. Wygrać za drugim razem, to oznacza, że jest to projekt potrzebny, a ludzie są świadomi, że mogą ratować życie. Kolejne 14 defibrylatorów trafi do powiatu kluczborskiego. Cieszył się także  Mirosław Lasar z Bialskiej Orkiestry Dętej. –  Duże koncerty w małych gminach to pomysł na przybliżenie świątecznego repertuaru naszym mieszkańcom. Chodziliśmy z domu do domu i zbieraliśmy podpisy, pomagali nam również fani i sołtysi. To bardzo ogromne zaangażowanie. Otrzymane ponad 150 tysięcy złotych pozwoli również na zakup 25 instrumentów – mówił.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego

Zadania wybrane do realizacji

Wyniki głosowania