Marszałkowski Budżet Obywatelski

Na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni podjęli uchwały, na mocy których pierwsze projekty w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną przekazane do realizacji samorządom lokalnym.

Tę decyzję poprzedziły konsultacje z autorami złożonych projektów i samorządami gmin i powiatów. W efekcie sześć z 25 zwycięskich zadań pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie przekazanych samorządom lokalnym.

I tak – projekty będą realizować:

1/ Głubczyce – „Razem jesteśmy na wspólnej drodze – zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie” – to tworzenie grup wolontariackich na terenie powiatu głubczyckiego, z udziałem młodzieży szkolnej, seniorów i osób niepełnosprawnych w celu pomagania potrzebującym oraz zachęcania do takiego działania innych;

2/ Ozimek – „Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku imienia Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich” – organizacja I Wojewódzkiej Paraolimpiady dla Dzieci, będącej częścią uroczystości nadania istniejącej od 26 lat Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku imienia Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich;

3/ Paczków – „Pasje łączą pokolenia” – to wspólna inicjatywa kilku organizacji pozarządowych z terenu gminy, której członkowie różnią się między sobą wiekiem, stopniem niepełnosprawności czy zainteresowaniami – projekt zakłada organizację 12 wydarzeń, do których główni organizatorzy zamierzają zaangażować zróżnicowane wiekowo i sprawnościowo grupy społeczne z terenu powiatu nyskiego;

-4/ Pakosławice pn. „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy” – organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat na obiektach sportowych uczestników zadania;

5/ Skoroszyce i Grodków –  „Powrót do korzeni” – to integracja społeczności pochodzenia góralskiego oraz kresowego, które osiedliły się po II wojnie światowej na terenie województwa opolskiego;

6/ Powiat Głubczycki –  „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych” –  celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zawodników i kibiców dzięki wyposażeniu klubów sportowych w sprzęt i wiedzę, niezbędne do niesienie pierwszej pomocy.

Już dzień po sesji marszałek Andrzej Buła spotkał się z przedstawicielami tych samorządów, by podczas roboczej dyskusji porozmawiać o tych zadaniach. Wkrótce podpisanie porozumień i – czas na realizację.

VR