Marszałkowski Budżet Obywatelski

Wyniki głosowania w drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone do 15 czerwca (według pierwotnego harmonogramu, miały być ogłoszone dzisiaj).

Uchwałę o przesunięciu terminu o dwa tygodnie podjął zarząd województwa – w tym roku możliwość głosowania mieli wszyscy mieszkańcy, także poniżej 16 roku życia, a w ich przypadku były wymagane zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. To wydłużyło proces wprowadzania głosów do bazy i ich zliczania.