Marszałkowski Budżet Obywatelski

Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Na spotkaniu z dziennikarzami, 23 stycznia, marszałek województwa, Andrzej Buła, zaprezentował jego zasady.

 Kwota budżetu podzielona została w równych częściach (600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Opolskiego, który ukończył 16 lat. Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – sto. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców odbywać się będzie od 13 lutego do 10 marca. Potem nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna, badająca m. in. zgodność zadania z kompetencjami województwa, możliwość realizacji, rzeczywisty koszt wykonania, korzyści dla mieszkańców. Marszałek powołał w tym celu 20 osobowy zespół zadaniowy. Zachęcał, by u jego członków konsultować zasadność swoich pomysłów.

Do 11 kwietnia opublikowana zostanie lista zadań dopuszczonych do głosowania, a w dniach od 24 kwietnia do 19 maja odbędzie się – drogą mailową, korespondencyjną na adres UMWO lub do urn w UMWO i punktach konsultacyjnych – głosowanie mieszkańców. Głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Idea budżetu marszałkowskiego narodziła się w naszych głowach, ale pomysł i doświadczenia zaczerpnęliśmy od kolegów z małopolskiego urzędu marszałkowskiego. Na razie jesteśmy dwoma województwami w kraju, które takie budżety realizują – mówił marszałek Andrzej Buła. I podkreślał, że jest to szansa dla ludzi aktywnych zrzeszonych i niezrzeszonych, by dzielili się swoimi pomysłami.

Wierzę, że Opolanie mają wiele ciekawych inicjatyw. To może być pomysł o charakterze ekologicznym, kulturalnym, sportowym, wędkarskim. W naszym regionie świetnie współpracują ze sobą ochotnicze straże pożarne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skrzyknęły się dwie jednostki z sąsiadujących powiatów i wspólnie powalczyły o realizację zgłoszonej inicjatywy. Mają szansę na dofinansowanie w kwocie od 70 do 150 tys. złotych – powiedział marszałek Buła.