Marszałkowski Budżet Obywatelski

Olesno i Kluczbork – to dwa pierwsze miasta, w których odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dyskusję o budżecie poprowadził Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. Wydarzenia cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców obydwu powiatów – na spotkaniach pojawiła się ponad setka zainteresowanych.

Spotkania pozwoliły mieszkańcom wstępnie ocenić, czy ich pomysł może zostać zrealizowany, ponieważ z marszałkiem obecni byli pracownicy poszczególnych departamentów. Najczęściej odpowiadali oni na pytania dotyczące zgodności pomysłu z kompetencjami samorządu województwa, form składania formularza, form głosowania, sporządzania kosztorysu i weryfikacji podpisów.

Zadania w ramach MBO można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca. Następnie projekty ocenimy formalnie i merytorycznie. Pomiędzy 24 kwietnia a 19 maja odbędzie się głosowanie. Realizowane będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.