Marszałkowski Budżet Obywatelski

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego inwestycje w zadaniach mogą być przeprowadzane wyłącznie na mieniu czyli własności województwa opolskiego

Mienie Województwa Opolskiego