Marszałkowski Budżet Obywatelski

Podobnie, jak w ubiegłym roku, trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz drugi  w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Do 4 marca można składać projekty.  Już w przyszłym tygodniu ruszają spotkania informacyjne.

Jak mówi marszałek Andrzej Buła, doświadczenia pierwszej edycji budżetu są bardzo dobre, a zatem należy liczyć, że teraz będzie jeszcze lepiej. – Spodziewam się większej liczby głosujących, bo wiem, że już są osoby, które już przygotowują się do tej edycji – dodaje. Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa informuje, że w tym roku – i to jest zmiana w stosunku do pierwszej edycji – będą mogli głosować wszyscy mieszkańcy regionu, bez ograniczeń wiekowych. – To na pewno zwiększy liczbę głosujących  – mówi.

Poza tym jest tak, jak w ubiegłym roku – kwota budżetu podzielona została w równych częściach (po 600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec województwa opolskiego. Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – 100. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców odbywać się będzie od 12 lutego do 4 marca. Na stronie internetowej są już wzory formularzy zgłoszeniowych i wzory listy poparcia – https://budzet.opolskie.pl/zloz-projekt/ .

Już w przyszłym tygodniu rozpoczynają się warsztatowe spotkania informacyjne – w każdym mieście powiatowym. Harmonogram spotkań:

19.02.2018 PONIEDZIAŁEK – subregion obejmujący powiaty nyski, brzeski

 • 14:00 – 16:00 Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33
 • 17:00 – 19:00 Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1

20.02.2018     WTOREK – subregion obejmujący powiaty namysłowski, kluczborski, oleski

 • 12:00 – 13:30 Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3
 • 14:30 – 16:30 Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1
 • 17:00 – 18:30 Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 2

21.02.2018 ŚRODA – subregion obejmujący powiaty głubczycki, prudnicki, krapkowicki

 • 13:00 – 14:30 Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14
 • 15:30 – 17:00 Prudnicki Ośrodek Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, Kościuszki 1A
 • 18:00 – 19:30 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

22.02.2018 CZWARTEK – subregion obejmujący powiaty strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski

 • 14:30 – 16:30 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2
 • 17:00 – 19:00 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32

23.02.2018     PIĄTEK – subregion obejmujący miasto Opole i powiat opolski

 • 14:00 – 16:00 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14