Marszałkowski Budżet Obywatelski

– Pierwsze spotkania informacyjne związane z Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano na 6 lutego w Oleśnie (godz. 15.00 – Starostwo Powiatowe) i w Kluczborku (godz. 17.30 Urząd Miasta), a 10 lutego w Paczkowie (godz. 17.00 Urząd Miasta) – poinformował na konferencji prasowej marszałek województwa, Andrzej Buła.

Powiedział też, że wpływają pierwsze pytania dotyczące propozycji zadań, które mogłyby się znaleźć w budżecie – np. oświetlenia skrzyżowania dróg wojewódzkich. – Mieszkańcom łatwiej zgłaszać propozycje związane z infrastrukturą, bo – nauczeni doświadczeniem gminnych budżetów obywatelskich – mogą sobie wyobrazić jakiś plac zabaw, chodnik, czy przystanek. Trudniej opracować projekt tzw. miękki, który zakłada np. organizację zawodów sportowych, jakiegoś turnieju, imprezy kulturalnej o charakterze regionalnym. Będę przekonywał mieszkańców, żeby się takich zadań nie bali. To po naszej stronie leży kwestia ich organizacji i rozliczenia takiego projektu – mówił Andrzej Buła.

W spotkaniach powiatowych brać będą udział członkowie powołanego przez marszałka zespołu zadaniowego. To z nimi będzie można konsultować pomysły i wyjaśniać wątpliwości. Marszałek liczy, że oprócz części informacyjnej, obecni na spotkaniach mieszkańcy wykorzystają spotkania kuluarowe i możliwość bezpośredniego zadawania pytań obecnym.

Marszałek Andrzej Buła zaapelował też do mieszkańców regionu o patriotyzm lokalny. Idzie o to, by 1 proc. podatku z rozliczeń PIT przekazywać na konto którejś z 301 opolskich organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do ich otrzymywania. Z danych opolskich urzędów skarbowych wynika, że 80 proc. tej kwoty „ucieka” poza województwo.

Wykaz tych organizacji dostępny jest na stronie Wykaz organizacji pożytku publicznego w województwie opolskim

MS