Marszałkowski Budżet Obywatelski

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, przedstawiamy Państwu listę projektów dopuszczonych do głosowania w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich autorzy już mogą zacząć promować swoje pomysły.

Prezentujemy również listę zadań, które niestety nie mogły zostać dopuszczone do głosowania, wraz z uzasadnieniem ich negatywnej oceny.

Każdy mieszkaniec regionu w głosowaniu, które trwać będzie od 9 do 29 kwietnia będzie mógł wybrać jedno zadanie powiatowe i jedno zadanie subregionalne. Pomysłodawcom dziękujemy za złożone projekty oraz życzymy powodzenia!

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2018

Lista zadań odrzuconych w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2018