JAK GŁOSOWAĆ

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, a w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

 • elektronicznie poprzez formularz,

 • wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych,

 • korespondencyjnie na adres UMWO:

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14
  45- 082 Opole

Poniżej znajdują się karty do głosowania dla mieszkańców wszystkich powiatów województwa opolskiego.

 • Wyszukaj kartę swojego powiatu.
 • Wydrukuj ją.
 • Wrzuć do urny lub wyślij na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

UWAGA – w głosowaniu będą honorowane wyłącznie karty formatu A4 wydrukowane dwustronnie!!!