JAK GŁOSOWAĆ

 

TUTAJ MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA PROJEKT SUBREGIONALNY
I POWIATOWY W RAMACH 3 EDYCJI MBO

 

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosować można w terminie od 10 do 25 września 2019 roku. Do podziału są 3 mln zł.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego. W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia konieczna jest zgoda opiekunów lub rodziców na karcie do głosowania.

Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania.

Ważne: mieszkańcy głosują na projekty wybierając kartę odpowiednią dla swojego powiatu. Karty można już dziś pobrać ze strony www.budzet.opolskie.pl.

Jak można oddać swój głos:

  • poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze na stronie budżet.opolskie.pl, który będzie uruchomiony od 10 września br.,
  • poprzez przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

Tutaj znajdziesz karty do głosowania.

Tutaj znajdziesz punkty informacyjne na terenie województwa opolskiego