JAK GŁOSOWAĆ

 

 

Głosowanie zakończone ! Realizacja wszystkich 25 wybranych zadań nastąpi w 2020 roku.