JAK GŁOSOWAĆ

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego,

  • na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy,
  • na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

  • poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 12,
  • elektronicznie na stronie internetowej opolskie.pl ,
  • poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

Karty do głosowania dla mieszkańców wszystkich powiatów województwa opolskiego.

  • Wyszukaj kartę swojego powiatu.
  • Wydrukuj ją.
  • Wrzuć do urny lub wyślij na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

UWAGA – w głosowaniu będą honorowane wyłącznie karty formatu A4 wydrukowane dwustronnie!!!

Karty do głosowania zostaną opublikowane w późniejszym terminie.