FAQ

Poniżej znajdziecie listę pytań zgłoszonych do nas w ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Czy karta do głosowania może być drukowana w formacie A5?

TAK, ale koniecznie należy pamiętać, żeby była identyczna ze wzorem podanym na stronie i oczywiście drukowana dwustronnie.

https://budzet.opolskie.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Czy można przekazać dane kontaktowe projektodawców?

Niestety, nie ma takiej możliwości i ewentualne nawiązanie współpracy w trakcie głosowania nie może odbywać się za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Czy będą drukowane przez urząd marszałkowski lub przez punkty informacyjne karty do głosowania w dużych ilościach?

Nie ma takiej możliwości. Każdy z głosujących może oddać swój głos w generatorze na naszej stronie internetowej lub też pobrać karty w punkcie informacyjnym dla własnego użytku.

 

Wiek głosowania – może głosować każdy, włącznie z niemowlakami?

Głosować może każdy – od urodzenia, jedyne na karcie wypełnia się dane dziecka (pesel, imię dziecka, nazwisko dziecka, adres zamieszkania, bez podpisu dziecka (jeśli jest za młode żeby samo się podpisać) i pesel rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna  oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

 

Adres – liczy się adres zameldowania czy zamieszkania?

Aktualny adres zamieszkania.

 

Czy adres musi być pełny (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) czy wystarczą kod pocztowy i miejscowość?

Adres pełny.

 

Czy karty będą odrzucane ze względu na brak kodu pocztowego w adresie?

Nie, nie będą odrzucane. Jednak istnieje prawdopodobieństwo występowania dwóch miejscowości o takich samych nazwach w naszym województwie w związku z powyższym podanie kodu pocztowego będzie dla nas ułatwieniem przy zliczaniu głosów.