Marszałkowski Budżet Obywatelski

W ramach zwycięskiego projektu „Akcja dla serca 3” realizowanego w powiecie kluczborskim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego spotkali się z wnioskodawcą, żeby omówić szczegóły zadania.

Zadanie przewiduje, że w ramach imprez masowych zostaną przeprowadzone szkolenia i ćwiczenia pokazujące mieszkańcom zasady użycia sprzętu oraz zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez ochotników OSP. Dzięki wsparciu samorządu województwa wyposażone zostaną 33 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kluczborskiego. Ponadto na potrzeby Wołyńskiego Ośrodka Kultury zakupione zostaną defibrylatory AED, kapsuły zewnętrzne dostępu publicznego do AED oraz fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z elektrodami szkoleniowymi.