Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2017 – I EDYCJA

W ramach I edycji MBO przeznaczono kwotę 3 mln zł na zadania wybrane przez mieszkańców regionu. Jednocześnie wskazano na podział kwot w ramach poszczególnych obszarów województwa tj. zadań realizowanych w ramach obszarów subregionalnych oraz zadań powiatowych.

Uchwała zarządu województwa w sprawie przyjęcia wyników

Załącznik nr 1 – wyniki głosowania na propozycję zadań zgłoszonych

Załącznik nr 2 – lista zadań do realizacji z podziałem na subregiony 

  • 198 zgłoszonych zadań
  • 117 zadań zakwalifikowanych do głosowania
  • 111 344 – liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
  • 181 444 – łączna liczba oddanych ważnych głosów
  • 25 – liczba zadań wybranych do realizacji