Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2017 – I EDYCJA

W ramach I edycji MBO przeznaczono kwotę 3 mln zł na zadania wybrane przez mieszkańców regionu. Jednocześnie wskazano na podział kwot w ramach poszczególnych obszarów województwa tj. zadań realizowanych w ramach obszarów subregionalnych oraz zadań powiatowych.

  • 198 zgłoszonych zadań
  • 117 zadań zakwalifikowanych do głosowania
  • 111 344 – liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
  • 181 444 – łączna liczba oddanych ważnych głosów
  • 25 – liczba zadań wybranych do realizacji

Do realizacji ostatecznie zostało wybranych 25 projektów. Najwięcej z nich dotyczyło działań z zakresu kultury, sportu i rekreacji (11 projektów), następnie z zakresu zdrowia i polityki społecznej (10 projektów). Wybrano do realizacji 2 projekty edukacyjne oraz po jednym projekcie z infrastruktury i ochrony środowiska. Łączny koszt projektów wybranych do finansowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wyniósł 2 820 760,60 zł.

Szczegółowe zestawienie projektów poniżej.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w I edycji