Marszałkowski Budżet Obywatelski

„…Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami” oraz „… Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu” to kolejne projekty, których realizację wybrali mieszkańcy województwa opolskiego. 

Główne atrakcje w ramach zadania „…Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami”  to przeprowadzenie kulturalno-integracyjnego wydarzenia, które połączy i zmotywuje mniejsze orkiestry do wspólnej pracy organizując piknik rodzinny, na którym zagra nie tylko muzyka lecz również przewidziane są atrakcje dla najmłodszych. Podczas imprezy integracyjnej zaprezentowane zostaną orkiestry z powiatu Oleskiego. Każda orkiestra pokaże swój lokalny repertuar.

Drugie z zadań „…Musztra Paradna…” to niepowtarzalna okazja do nauki i przećwiczenia musztry paradnej. Obecnie żadna z orkiestr powiatów: kluczborskiego i oleskiego nie praktykuje tej sztuki ze względu na jej trudność i brak warsztatu. W ramach zadania zostaną zaprezentowane  4 orkiestry podczas koncertów w dwóch powiatach Opolszczyzny. Zebranie blisko 100 muzyków podczas jednego koncertu to jednoczesne połączenie kilku kultur i możliwość wymiany doświadczeń. Każda orkiestra wniesie trochę swojej indywidualności, lokalnego repertuaru i brzmienia przez co cały koncert stanie się różnorodny i dużo bardziej atrakcyjny. Koncerty będą odbywać się podczas plenerowych imprez letnich i okolicznościowych. Koncerty poprzedzone zostaną warsztatami do których zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu kluczborskiego i oleskiego.