Marszałkowski Budżet Obywatelski

Prawie dwieście inicjatyw (198) zgłosili Opolanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich wartość to 18,6 mln zł. Teraz poddawane są one analizie formalnej i merytorycznej.

Marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, informując o efektach aktywności mieszkańców regionu, przypomniał, że na spotkania związane z budżetem marszałkowskim przychodziło od 50 do 70 osób, codziennie odbywano około 20 rozmów telefonicznych, w których rozmówcy upewniali się, czy ich propozycje są zasadne, zgłoszono 120 zapytań mailowych.

Propozycje do Marszałkowskiego Budżetu napływały drogą pocztową, przynosili je także osobiście mieszkańcy województwa. Dotyczą one różnych sfer życia – proponowano organizację turniejów sportowych, ścieżek rowerowych, rajdów turystycznych, festynów, cykli spotkań poświęconych muzyce klasycznej, część wniosków dotyczyła oznakowania atrakcji turystycznych, organizacji półkolonii i obozów, warsztatów edukacyjnych w formie spotkań i wycieczek, które poświęcone byłyby poznawaniu historii i tradycji regionu, wnioskowano także o zakup stacji, które mierzą stężenie pyłów oraz sprzętu ratującego życie.

– To wszystko świadczy o tym, że mieszkańcy nauczyli się korzystać z budżetów obywatelskich miejskich i chcą uczestniczyć także w naszej inicjatywie. Choć dla wielu organizacji i osób prywatnych minimalna kwota dofinansowania w wysokości 50 tysięcy złotych okazała się zbyt dużą  – mówił marszałek Andrzej Buła.

Teraz każdy z wniosków zostanie dokładnie przeanalizowany. Sprawdzić trzeba podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, zgodność z zadaniami samorządu województwa, korzyści dla mieszkańców. Spośród prawie dwustu wniosków 63 miało charakter subregionalny, 135 charakter powiatowy. Najwięcej wpłynęło ich z subregionu opolskiego. Aktywni okazali się także mieszkańcy Nysy, Brzegu i Kluczborka.

11 kwietnia ukaże się lista zadań dopuszczonych do głosowania. Autorzy wybranych do realizacji przedsięwzięć będą mogli od tej daty promować je i zachęcać mieszkańców, by w głosowaniu wsparli właśnie tę inicjatywę. Każdy z mieszkańców subregionu ma dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową.

Samo głosowanie odbywać się będzie od 24 kwietnia do 19 maja. Oddać głos będzie można na kilka sposobów – elektronicznie poprzez generator zamieszczony na stronie internetowej budżetu, korespondencyjnie na adres UMWO lub do urn, które umieszczone zostaną zarówno w budynku UMWO, jak i punktach informacyjnych znajdujących się w stolicach subregionu. Przypomnijmy: głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia i mieszkają na terenie danego subregionu. Realizowane będą zadania, które otrzymają największą liczbę głosów. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Na zadania subregionalne, które obejmą dwa lub więcej powiatów uzyskać można od 70 do 150 tys. złotych, a na zadania obejmujące jeden powiat od 50 do 100 tys. złotych.

 

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – złożone wnioski w liczbach

Marszałkowski Budżet Obywatelski – lista złożonych wniosków