Marszałkowski Budżet Obywatelski

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, dziś ukazuje się lista projektów złożonych do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które zostały dopuszczone do głosowania. W sumie głosowanych będzie 117 projektów. Ich autorzy już mogą zacząć promować swoje pomysły.

Każdy ze 198 wniosków złożonych do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego został dokładnie przeanalizowany. Sprawdzano m.in. podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, zgodność z zadaniami samorządu województwa, korzyści dla mieszkańców.

Po tej analizie do głosowania dopuszczono 117 . Od dziś ich autorzy będą mogli je promować i zachęcać mieszkańców, by w głosowaniu wsparli właśnie tę inicjatywę. Każdy z mieszkańców subregionu będzie miał dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową.

Magdalena Stodoła, szefowa zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mówi, że wśród przyczyn odrzucenia projektów  były i te formalne, i te merytoryczne.  – Te najczęstsze przyczyny formalne to brak wypełnienia wszystkich koniecznych pól we wniosku, brak wymaganych podpisów wniosku, zbyt mała liczba podpisów wspierających wniosek czy kwoty zadań nie mieszczące się w wymaganiach określonych regulaminem – mówi. Wśród merytorycznych przyczyn odrzucenia wniosków inwestycyjnych powtarzało się  nie właściwe posadowienie planowanej inwestycji –  obiektach lub na terenach innych niż te będące własnością samorządu województwa opolskiego. Były także propozycje zadań nie mieszczących  się w kompetencjach samorządu województwa – te także nie mogą być realizowane.

Głosowanie projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację, potrwa od 24 kwietnia do 19 maja br.

Przypomnijmy – głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, który ukończył 16 lat. Każdy będzie mógł głosować tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne (głosować można na zadania powiatu i subregionu swojego zamieszkania). Wyniki głosowania powinny być znane do końca czerwca tego roku.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017

Lista zadań odrzuconych w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017