POPRZEDNIE EDYCJE

W ramach dotychczas przeprowadzonych edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego skala zainteresowania mieszkańców w zgłoszenie, wybór oraz wdrożenie wybranych zadań była ogromna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mln złotych na realizację 100 projektów w całym regionie, zgłoszonych przez mieszkańców. Zobacz poprzednie edycje.

4 edycja

3 edycja

2 edycja

1 edycja