1 i 2 EDYCJA

W ramach dotychczas przeprowadzonych dwóch edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego skala zainteresowania mieszkańców w zgłoszenie, wybór oraz wdrożenie wybranych zadań była ogromna:

 • 6 mln złotych na realizację 50 projektów w całym regionie, zgłoszonych przez mieszkańców,
 • 325 zgłoszonych projektów,
 • 223 043 osoby wzięły udział w głosowaniach

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2018 – II EDYCJA

Bardzo pozytywny odbiór i ogromne doświadczenie z realizacji I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego zadecydowały o kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach. Do głównych osiągnięć II edycji MBO należą:

 • 128 zgłoszonych zadań
 • 100 zadań zakwalifikowanych do głosowania
 • 111 699 – liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
 • 175 314 – łączna liczba oddanych ważnych głosów
 • 25 – liczba zadań wybranych do realizacji

Szczegółowe zestawienie projektów wybranych do głosowania poniżej.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2017 – I EDYCJA

W ramach I edycji MBO przeznaczono kwotę 3 mln zł na zadania wybrane przez mieszkańców regionu. Jednocześnie wskazano na podział kwot w ramach poszczególnych obszarów województwa tj. zadań realizowanych w ramach obszarów subregionalnych oraz zadań powiatowych.

 • 198 zgłoszonych zadań
 • 117 zadań zakwalifikowanych do głosowania
 • 111 344 – liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
 • 181 444 – łączna liczba oddanych ważnych głosów
 • 25 – liczba zadań wybranych do realizacji

Do realizacji ostatecznie zostało wybranych 25 projektów. Najwięcej z nich dotyczyło działań z zakresu kultury, sportu i rekreacji (11 projektów), następnie z zakresu zdrowia i polityki społecznej (10 projektów). Wybrano do realizacji 2 projekty edukacyjne oraz po jednym projekcie z infrastruktury i ochrony środowiska. Łączny koszt projektów wybranych do finansowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wyniósł 2 820 760,60 zł. Szczegółowe zestawienie projektów poniżej.