POPRZEDNIE EDYCJE

W ramach dotychczas przeprowadzonych trzech edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego skala zainteresowania mieszkańców w zgłoszenie, wybór oraz wdrożenie wybranych zadań była ogromna:

 • 9 mln złotych na realizację 75 projektów w całym regionie, zgłoszonych przez mieszkańców,
 • 398 zgłoszonych projektów,
 • 322 041 osób wzięło udział w głosowaniach

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2018 – III EDYCJA

Bardzo pozytywny odbiór i ogromne doświadczenie z realizacji I i II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego zadecydowały o kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach. Do głównych osiągnięć III edycji MBO należą:

 • 73 zgłoszone zadania
 • 67 zadań zakwalifikowanych do głosowania
 • 98 998 – łączna liczba oddanych ważnych głosów
 • 25 – liczba zadań wybranych do realizacji

Część zadań z III edycji MBO, w związku z sytuacją epidemiologiczną, w dalszym ciągu jest w trakcie realizacji.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2018 – II EDYCJA

Bardzo pozytywny odbiór i ogromne doświadczenie z realizacji I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego zadecydowały o kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach. Do głównych osiągnięć II edycji MBO należą:

 • 128 zgłoszonych zadań
 • 100 zadań zakwalifikowanych do głosowania
 • 111 699 – liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
 • 175 314 – łączna liczba oddanych ważnych głosów
 • 25 – liczba zadań wybranych do realizacji

Szczegółowe zestawienie projektów wybranych do głosowania poniżej.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w II edycji

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w II edycji

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2017 – I EDYCJA

W ramach I edycji MBO przeznaczono kwotę 3 mln zł na zadania wybrane przez mieszkańców regionu. Jednocześnie wskazano na podział kwot w ramach poszczególnych obszarów województwa tj. zadań realizowanych w ramach obszarów subregionalnych oraz zadań powiatowych.

 • 198 zgłoszonych zadań
 • 117 zadań zakwalifikowanych do głosowania
 • 111 344 – liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
 • 181 444 – łączna liczba oddanych ważnych głosów
 • 25 – liczba zadań wybranych do realizacji

Do realizacji ostatecznie zostało wybranych 25 projektów. Najwięcej z nich dotyczyło działań z zakresu kultury, sportu i rekreacji (11 projektów), następnie z zakresu zdrowia i polityki społecznej (10 projektów). Wybrano do realizacji 2 projekty edukacyjne oraz po jednym projekcie z infrastruktury i ochrony środowiska. Łączny koszt projektów wybranych do finansowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wyniósł 2 820 760,60 zł.

Szczegółowe zestawienie projektów poniżej.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w I edycji

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w I edycji