O BUDŻECIE - II EDYCJA

Już po raz drugi zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego już w lutym i marcu będziecie mogli Państwo składać swoje propozycje – możecie nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami możecie być ich autorami!

Zachęcam do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane.

Mam nadzieje, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Wiele zależy od Państwa aktywności – czekamy na Wasze pomysły!

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

  • 3 mln złotych z podziałem na subregiony

  • dla mieszkańców województwa opolskiego

  • 2 grupy zadań – powiatowe i subregionalne

  • od 50 do 100 tysięcy złotych na zadania powiatowe

  • od 70 do 150 tysięcy złotych na zadania subregionalne

  • musisz być mieszkańcem województwa opolskiego, by móc zgłaszać zadanie i głosować

Zgłaszanie zadań: 12 lutego – 4 marca

Głosowanie: 9 kwietnia – 29 kwietnia

Marszałkowski Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.

Budżet pozwala kształtować najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania, co jest szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całego województwa Opolskiego.

Marszałkowski Budżet Obywatelski na rok 2018 to w sumie 3 mln zł!

Zgłoś zadanie – do wydania od 50 do 100 tys. zł w powiecie oraz 70 do 150 tys. w subregionie!

Realizacja zadań odbędzie się w podziale na 5 subregionów:

MAPA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PODZIAŁEM NA SUBREGIONY