Marszałkowski Budżet Obywatelski

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zgłosić można każdą inicjatywę obywatelską, która przyczyni się do rozwoju województwa, w szczególności zadnia o charakterze:

  • kulturalnym,
  • prospołecznym,
  • edukacyjnym,
  • sportowym,
  • turystycznym,
  • ekologicznym
  • lub innym, zgodnym z kompetencjami województwa.

Zadanie zgłaszamy przy pomocy formularza, osobiście lub listownie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Do formularza należy dołączyć listę podpisów. Do zgłoszenia zadania powiatowego potrzeba 50 podpisów, a do subregionalnego 100 podpisów.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec województwa opolskiego, który skończył 16 lat.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]