I EDYCJA

LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA SUBREGIONY
W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 R.

SUBREGION obejmujący: Miasto Opole, powiat opolski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów
Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/OOP/2/DZD “Chemioterapia bez utraty włosów – to jest możliwe”. Nowoczesny System Chłodzenia Głowy Wspierający Przeciwnowotworowe Leczenie
System chłodzenia skóry głowy zmniejsza dopływ krwi do mieszków włosowych, przez co dociera tam mniej leków chemioterapeutycznych krążących we krwi. To chroni mieszki włosowe przed uszkodzeniem,a włosy przed wypadaniem. Metoda jest dobrze tolerowana przez pacjentów, a dzięki zastosowaniu systemu chłodzenia skóry głowy część tych osób może uniknąć utraty włosów. To ma ogromne znaczenie psychologiczne dla chorych, szczególnie jeśli są nimi młode kobiety, często matki małych dzieci, nierzadko pragnące kontynuować pracę zawodową podczas leczenia. Na Opolszczyźnie nie ma, jak dotąd, dostępu do tej innowacyjnej metody. Najbliżej system jest dostępny we Wrocławiu.
3284 subregionalne
2 S/OOP/20/DKS Rozwój Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole-Szczepanowice. Propagowanie tradycyjnego elementu opolskiej kultury
Projekt pozwoli na rozwój i powiększenie się orkiestry poprzez zakup: instrumentów muzycznych, oryginalnych opracowań nutowych, strojów reprezentacyjnych, wyposażenia orkiestry (pulpity, statywy, itp). Dzięki temu orkiestra lepiej będzie promować tradycję opolskiej kultury podczas festynów i imprez adresowanych do wszystkich mieszkańców Opola i powiatu opolskiego.
2957 subregionalne
3 P/OP/3/DKS “Zakup sprzętu sportowego dla dzieci” z UKS Rodło Opole
Umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do treningu piłkarskiego oraz ogólnorozwojowego
z wykorzystaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu sportowego; to m. in. zakup siatek do bramek, urządzeń treningowych, kamizelek – znaczników, piłek, rękawic bramkarskich oraz odzieży sportowej, która zostanie oznakowana nazwą klubu oraz logotypem
województwa opolskiego.
3211 miasto Opole
4 P/OPO/3/DIG Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435
Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach Wawelno i Polska Nowa Wieś. Dokumentacja zostanie wykorzystana przy ubieganiu się o dofinansowanie budowy zaprojektowanego ciągu w ramach RPO poddziałanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. Zadanie jest odpowiedzią na postulaty i problemy mieszkańców zgłaszane corocznie Zarządowi Dróg Wojewódzkich od 2003r
2886 powiat opolski
5 P/OPO/5/DKS Wojewódzka paraolimpiada dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków polskich
Organizacja I Wojewódzkiej Paraolimpiady dla Dzieci, będącej częścią uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku imienia Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich. Placówka istnieje już dwadzieścia sześć lat, ale nie posiada swojego patrona. Szkoła od piętnastu lat jest organizatorem Wieloboju dla Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży i pragnie poszerzyć jego zasięg.
2250 powiat opolski

SUBREGION obejmujący powiaty: nyski, brzeski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów
Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/NB/1/DKS “Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy”
Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat w okresie od 1 VII 2017 r. do 30 VI 2018 na obiektach sportowych uczestników zadania. To upowszechnianie kultury fizycznej, promocja zdrowego trybu życia i stworzenie dzieciom z różnych środowisk szans na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności. Dodatkowym celem jest usystematyzowanie rozgrywek oraz monitoring najzdolniejszych dzieci.
8839 subregionalne
2 S/NB/6/DKS Powrót do korzeni
Gmina Skoroszyce – integracja społeczności pochodzenia góralskiego oraz kresowego, które osiedliły się po II wojnie światowej na terenie województwa opolskiego, w tym w gminie Skoroszyce i gminie Grodków, pielęgnacja tradycji góralskich i kresowych w życiu kulturalno-społecznym tych miejscowości
Gmina Grodków – poznanie kultury, zwyczajów i tradycji mieszkańców Ukrainy, którzy mieszkają na terenie gminy Grodków i przyjadą z miast zaprzyjaźnionych oraz pokazanie dorobku kulturalnego mieszkańcom województwa opolskiego.
6571 subregionalne
3 P/ONY/1/DKS “Lokalni – Aktywni” przez wspólne spędzanie czasu-bezpieczeństwo-rywalizacja-integracja” mieszkańców powiatu nyskiego
Zorganizowanie w kilku sołectwach cyklu zawodów dla dzieci, młodzieży i rodziców o charakterze pożarniczym, które mają uświadomić uczestnikom potrzebę rozwijania potrzeby bezpieczeństwa w codziennym życiu.
Zawody zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach, zgodnie z regulaminem zawodów sportowopożarniczych, uczestnikami będą młodzieżowe oraz seniorskie drużyny pożarnicze z gminy Nysa oraz zaproszone drużyny pożarnicze z gminy Pakosławice.
W trakcie zawodów odbędą się pokazy ratownicze strażaków ochotników oraz w tym udzielanie pierwszej pomocy
Dla najmłodszych będzie zorganizowana strefa bezpiecznej zabawy w formie mini wesołego miasteczka. Zadanie ma na celu zachęcenie dzieci, młodzieży z sołectw gminy Nysa oraz Pakosławice do aktywnej formy spędzania wolnego czasu w ramach zawodów, a także promujące umiejętność reakcji na sytuacje potencjalnie niebezpieczne.
5992 powiat nyski
4 P/ONY/5/DKS Pasje łączą pokolenia
To wspólna inicjatywa kilku organizacji pozarządowych z terenu gminy Paczków, której członkowie różnią się między sobą wiekiem, stopniem niepełnosprawności czy zainteresowaniami – projekt zakłada organizację 12 wydarzeń, do których główni organizatorzy zamierzają zaangażować zróżnicowane wiekowo i sprawnościowo grupy społeczne z terenu powiatu nyskiego.
Wydarzenia, dla których motywem przewodnim są liczne pasje będą organizowane w formie: wystaw, międzypokoleniowych spotkań integracyjnych, zawodów i turniejów sprawnościowych oraz imprez wpisujących się w polską tradycję i kulturę.
Zadanie odpowiada na potrzeby zidentyfikowane np. w głównych założeniach programu SSD – Opolskie dla rodziny, m.in. aktywizację seniorów. Realizacja zadania przyczyni się do integracji osób młodszych z osobami starszymi czy niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.
4208 powiat nyski
5 P/ONY/2/DEP “Z językiem angielskim przez świat, już od najmłodszych lat”
Celem zadania jest codzienne, równoległe do ojczystego nauczanie języka angielskiego w domu rodzinnym, żłobku i przedszkolu przy wykorzystaniu multimedialnej metody nauki języka angielskiego w oparciu o „Program Powszechnej Dwujęzyczności w domu, żłobku i przedszkolu. Dwujęzyczne Dzieci”.
Materiały dydaktyczne Programu Powszechnej Dwujęzyczności odpowiadają na potrzeby najmłodszych, a wykorzystywanie naturalnych dla wieku właściwości i mechanizmów przyswajania wiedzy sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych dzieci oraz gwarantuje znakomite rezultaty. Materiały multimedialne oraz pomoce dydaktyczne wspierające program pozwalają poznawać język poprzez zabawę, w sposób możliwie najbardziej efektywny i bliski dzieciom.
2775 powiat nyski

SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów
Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/KNO/2/DKS Atrakcyjna Muzyczna Podróż przez Tradycje Opolszczyzny
Promocja gmin i powiatów, na których działają orkiestry, promocja muzyki orkiestr dętych i zwiększenie aktywności społeczno – kulturalnej mieszkańców całego obszaru objętego działaniem.
Tym celom posłuży m.in. organizacja muzycznych spotkań wszystkich orkiestr, które będą okazją do promocji tradycji muzycznych i spotkania pokoleń oraz zakup nowych strojów dla orkiestr – będzie to stanowić ich nowy, atrakcyjny wizerunek, a tym samym stanie się zachętą dla potencjalnych, nowych członków do dołączenia do świata muzyki
9992 subregionalne
2 P/OKL/1/DZD “Akcja dla Serca” – wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc publicznych w defibrylatory
Wyposażenie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kluczborskiego (Jakubowice, Janówka, Biadacz, Bogacica, Chocianowice, Jasienie, Gierałcice, Szymonków, Kujakowice Dolne i Ciarka) oraz Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w defibrylatory AED mobilne oraz OSP Laskowice, OSP Wołczyn i Ratusz w Byczynie w zewnętrzne gabloty z publicznym dostępem do defibrylatorów AED.
Strażacy z OSP i PSP, w trakcie imprez masowych przeprowadzą też szkolenia i ćwiczenia pokazujące mieszkańcom powiatu zasady użycia sprzętu oraz zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowooddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej.
7830 powiat kluczborski
3 P/OOL/4/DZD Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu
Zakup urządzeń AED i szkolenie w ramach ich obsługi w ramach udzielania pierwszej pomocy osobom będącym w nagłym zagrożeniu życia.
Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w formie teorii oraz praktyki odbędzie się dla członków jednostek OSP oraz osób zainteresowanych.
5071 powiat oleski
4 S/KNO/1/DKS …I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2017
Warsztaty muzyczne w Namysłowie, Kluczborku i Oleśnie dla młodzieży pod okiem profesjonalistów, wśród których będą m.in. JAN BORYSEWICZ (gitara), WOJCIECH PILICHOWSKI (bass), WOJCIECH OLSZAK (klawisze; kierownik muzyczny zespołów Edyty Górniak, Kasi Kowalskiej, Lady Pank i in.), a także muzycy z USA: światowej sławy gitarzysta MIKE STERN, perkusista DAVE WECKL, basista TOM KENNEDY oraz dęciacy: RANDY BRECKER (trąbka) i BILL EVANS (saksofon).
Każdy cykl dwudniowych warsztatów zwieńczony będzie KONCERTEM, podczas którego młodzi adepci wystąpią u boku swoich mentorów.
Będą też warsztaty wokalne i z zakresu produkcji muzycznej
3005 subregionalne
5 P/ONA/2/DZD Postaw zdrowie na nogi
Zadanie realizowane będzie na rzecz osób chorych na cukrzycę, przyczyni się do kształtowania umiejętności do radzenia sobie z chorobą samemu, w rodzinie i społeczeństwie, nie ograniczając dotychczasowej aktywności.
Zorganizowany zostanie turnus rehabilitacyjny z trzema zabiegami dziennie i opieką lekarską, który ma poprawić samopoczucie i kondycję diabetyków – zostaną m.in. zakupione kijki do nordic wal king, będzie nauka nowego sposobu chodzenia, pozwalającego do kształtowania właściwej postawy ciała i zapobiegającym wielu schorzeniom somatycznym.
2069 powiat namysłowski
SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki
Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/GKP/1/DZD Hospicja – Misja Księdza Kaczkowskiego Na Opolszczyźnie
Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla personelu medycznego, pomocniczego oraz wolontariuszy do pracy w terminalnym studium choroby przewlekłej, a szczególnie choroby nowotworowej oraz ich rodzin.
W subregionie objętym zadaniem nie ma hospicjum stacjonarnego, istnieje więc potrzeba, aby przeszkolić personel wzmacniający pracę i misję hospicjów domowych, działających na terenie subregionu, tak aby można było rozwinąć ich działalność, a w efekcie doprowadzić do powstania hospicjum stacjonarnego.
Zadanie zakłada również przeprowadzenie szeregu szkoleń i warsztatów dotyczących działań prozdrowotnych, skierowanych do osób w różnych grupach wiekowych.
6281 subregionalne
2 S/GKP/3/DZD Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych
Piłka nożna jest dość powszechnym, ale i kontuzjogennym sportem drużynowym.
Celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa zawodników i kibiców dzięki wyposażeniu klubów sportowych w sprzęt i wiedzę, niezbędne do niesienie pierwszej pomocy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu 34 klubów sportowych z terenu gmin Baborów, Branice, Głogówek, Głubczyce i Kietrz – m.in.:
• przeszkolenie kadry klubowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
• sportowe torby medyczne, apteczki wraz z wyposażeniem
• nosze
• lodówki przenośne wraz z wkładami chłodzącymi.
W ramach promocji zadania przeprowadzona będzie impreza plenerowa. Podczas imprezy przekazane zostanie wyposażenie medyczne oraz koszulki sportowe, które będą zawierały z ologowanie UMWO i powiatu głubczyckiego lub gminy Głogówek.
5016 subregionalne
3 P/OGL/4/DZD Razem jesteśmy na wspólnej drodze – zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie
Celem zadania jest tworzenie grup wolontariackich na terenie powiatu głubczyckiego, z udziałem młodzieży szkolnej, seniorów i osób niepełnosprawnych w celu pomagania potrzebującym oraz zachęcania do takiego działania innych.
Zostaną zorganizowane praktyczne warsztaty, na których uczestnicy nabędą umiejętności w dziedzinach, dzięki którym będą mogli pomagać innym. Następnie przeszkolone osoby stworzą grupy wolontariackie, które zorganizują szereg imprez charytatywnych: Piknik Integracyjny – imprezę o charakterze artystyczno – sportowym, spektakle teatralne, wystawy i kiermasze.
2912 powiat głubczycki
4 P/OGL/5/DZD Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy – udostępniam im rehabilitację !
Głównym celem zadania jest poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej ok 20 niepełnosprawnych dzieci, mieszkańców powiatu głubczyckiego poprzez udostępnienie im bezpłatnego dostępu do regularnej rehabilitacji i specjalistycznej terapii w pobliżu miejsca ich zamieszkania
W powiecie głubczyckim nie ma ośrodka posiadającego tego typu ofertę w ramach finansowania z PFRON czy NFZ, zabezpieczającą potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
Zadanie będzie obejmować:
– terapię logopedyczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej, rehabilitację ruchową, hipoterapię
– zajęcia manualno – plastyczne, logorytmikę i fizjoterapia w wodzie z wykorzystaniem koncepcji Haltwick (zajęcia o charakterze zajęć grupowych, każde z zajęć 60 min.)
2675 powiat głubczycki
5 P/OGL/1/DZD Każda sekunda ma znaczenie – nie czekaj, działaj!
Projekt polega na zakupie urządzeń typu defibrylatory AED do miejsc użyteczności publicznej w gminie Głubczyce, gminie Branice, gminie Baborów i gminie Kietrz.
Projekt ma na celu wyposażenie w taki sprzęt 13 miejsc użyteczności publicznej w powiecie głubczyckim, co znacznie podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia mieszkańców.
2603 powiat głubczycki

SUBREGION obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/SKK/2/DKS Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu
Przybliżenie mieszkańcom subregionu bogatej i złożonej historii regionu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania ciekawej i złożonej historii swojego „Heimatu” czyli małych ojczyzn w wielu aspektach.
Projekt składać się będzie z trzech części:
1. Cykl spotkań przybliżających w ciekawy, innowacyjny sposób historię lokalną wybranych miast i miejscowości, którym będą towarzyszyć występy artystyczne.
2. Konkurs skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych na interesujące przedstawienie wybranych aspektów historii lokalnej.
3. Cykl wycieczek – do ciekawych miejsc na terenie subregionu, połączonych ze zwiedzaniem i degustacją lokalnych produktów kulinarnych charakterystycznych dla danego miejsca. Program wycieczek stanowić będzie podstawę opracowania przewodnika turystycznego po subregionie, który zostanie wydany w formie książkowej.
3695 subregionalne
2 P/OK /2/DEP Aktywność i edukacja – obozy dla młodzieży pod namiotami wraz ze szkoleniem opiekunów
Organizacja trzech obozów pod namiotami dla młodzieży oraz przeszkolenie kadry wychowawczej.
Obozy szkoleniowe przyczynią się do aktywizacji młodego pokolenia, a także zwiększenia oferty spędzenia ciekawie wolnego czasu.
Projekt przyczyni się również do zwiększenia ilości osób uprawnionych do pracy z młodzieżą i organizacji ciekawych inicjatyw.
2152 powiat

kędzierzyńsko-kozielski

3 S/SKK/1/DKS Koncerty muzyczne
Dwa cykle koncertów:
– GALA NOWOROCZNA jako cykl trzech koncertów młodzieżowej orkiestry dętej wraz z solistami miesiącach styczeń i luty;
– PODRÓŻ W KRAINĘ MUZYKI jako cykl koncertów dla dzieci zachęcający do gry na instrumentach muzycznych oraz wzbudzający zainteresowanie muzyką klasyczną.
1926 subregionalne
4 P/OST/3/DZD Z energią przez powiat – Godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa Seniorów Powiatu Strzeleckiego
Wieloaspektowa aktywizacja seniorów z terenu powiatu strzeleckiego. Celem zadania jest poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego i dobrego samopoczucia seniora
Realizacja zadania przyczyni się do wypracowania trwałych nawyków aktywności oraz integracji społeczno-kulturalnej seniorów.
1917 powiat strzelecki
5 P/OK /7/DOŚ Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk
To przedsięwzięcie o charakterze ekologicznym, mające na celu likwidację dzikich wysypisk zlokalizowanych na brzegach rzek, połączone ze spływem kajakowym wraz z organizacją festynu ekologicznego na mecie spływu w Kędzierzynie- Koźlu.
Podczas spływu odpady będą zbierane na tratwy i spławiane do przystani Szkwał w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie rozstaną przekazane uprawnionemu odbiorcy.
Na festynie ekologicznym będą m.in., stoiska edukacyjne i zabawy dotyczące. prawidłowego postępowania z odpadami. Zorganizowany zostanie również konkurs piosenki ekologicznej dla dzieci i młodzieży.
Na terenie powiatu w wyznaczonych miejscach zamontowane zostaną tablice edukacyjne informujące o prawidłowym postępowaniu z odpadami.
1353 powiat

kędzierzyńsko-kozielski

 

 

Lista złożonych wniosków w I edycji

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017

Lista zadań odrzuconych w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego – przyjęcie wyników głosowania w MBO

Wyniki głosowania na wszystkie zadania w MBO

Zadania wybrane do realizacji w ramach MBO

Prezentacja wygranych zadań – I edycja