I EDYCJA

LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA SUBREGIONY
W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 R.

SUBREGION obejmujący: Miasto Opole, powiat opolski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów
Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/OOP/2/DZD „Chemioterapia bez utraty włosów – to jest możliwe”. Nowoczesny System Chłodzenia Głowy Wspierający Przeciwnowotworowe Leczenie 3284 subregionalne
2 S/OOP/20/DKS Rozwój Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole-Szczepanowice. Propagowanie tradycyjnego elementu opolskiej kultury 2957 subregionalne
3 P/OP/3/DKS „Zakup sprzętu sportowego dla dzieci” z UKS Rodło Opole 3211 miasto Opole
4 P/OPO/3/DIG Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 2886 powiat opolski
5 P/OPO/5/DKS Wojewódzka paraolimpiada dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków polskich 2250 powiat opolski

SUBREGION obejmujący powiaty: nyski, brzeski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów
Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/NB/1/DKS „Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy” 8839 subregionalne
2 S/NB/6/DKS Powrót do korzeni. 6571 subregionalne
3 P/ONY/1/DKS „Lokalni – Aktywni” przez wspólne spędzanie czasu-bezpieczeństwo-rywalizacja-integracja” mieszkańców powiatu nyskiego 5992 powiat nyski
4 P/ONY/5/DKS Pasje łączą pokolenia 4208 powiat nyski
5 P/ONY/2/DEP „Z językiem angielskim przez świat, już od najmłodszych lat” 2775 powiat nyski

SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów
Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/KNO/2/DKS Atrakcyjna Muzyczna Podróż przez Tradycje Opolszczyzny 9992 subregionalne
2 P/OKL/1/DZD „Akcja dla Serca” – wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc publicznych w defibrylatory 7830 powiat kluczborski
3 P/OOL/4/DZD Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu 5071 powiat oleski
4 S/KNO/1/DKS …I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2017 3005 subregionalne
5 P/ONA/2/DZD Postaw zdrowie na nogi 2069 powiat namysłowski
SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki
Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/GKP/1/DZD Hospicja – Misja Księdza Kaczkowskiego Na Opolszczyźnie 6281 subregionalne
2 S/GKP/3/DZD Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych 5016 subregionalne
3 P/OGL/4/DZD Razem jesteśmy na wspólnej drodze – zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie 2912 powiat głubczycki
4 P/OGL/5/DZD Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy – udostępniam im rehabilitację ! 2675 powiat głubczycki
5 P/OGL/1/DZD Każda sekunda ma znaczenie – nie czekaj, działaj! 2603 powiat głubczycki

SUBREGION obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski

Lp.  

Kod zadania

 

Tytuł zadania

Liczba oddanych głosów Zadanie Subregionalne/

Powiatowe

1 S/SKK/2/DKS Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu 3695 subregionalne
2 P/OK /2/DEP Aktywność i edukacja – obozy dla młodzieży pod namiotami wraz ze szkoleniem opiekunów 2152 powiat

kędzierzyńsko-kozielski

3 S/SKK/1/DKS Koncerty muzyczne 1926 subregionalne
4 P/OST/3/DZD Z energią przez powiat – Godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa Seniorów Powiatu Strzeleckiego 1917 powiat strzelecki
5 P/OK /7/DOŚ Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk 1353 powiat

kędzierzyńsko-kozielski

 

 

Lista złożonych wniosków w I edycji

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017

Lista zadań odrzuconych w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego – przyjęcie wyników głosowania w MBO

Wyniki głosowania na wszystkie zadania w MBO

Zadania wybrane do realizacji w ramach MBO

Prezentacja wygranych zadań – I edycja