Harmonogram

Zgłaszanie

zadań przez mieszkańców

od 12 lutego
do 4 marca

Ogłoszenie listy zadań

dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych

do 5 kwietnia

Kampania promocyjna mieszkańców,

zadań dopuszczonych do głosowania

od 5 kwietnia

Głosowanie mieszkańców

na zadania dopuszczone do głosowania

od 9 kwietnia
do 29 kwietnia

Ogłoszenie wyników

głosowania

do 30 maja