4 EDYCJA

W tym roku po raz czwarty zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski. Pokładamy nadzieję, że każdy mieszkaniec województwa znajdzie coś interesującego i ważnego dla siebie.

Mam nadzieje, że dzięki naszemu współdziałaniu zrealizowanych zostanie wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Zachęcam do aktywnego udziału !

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w województwie opolskim. Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

  • 3 mln złotych z podziałem na subregiony

  • dla mieszkańców województwa opolskiego

  • 2 grupy zadań – powiatowe i subregionalne

  • od 50 do 100 tysięcy złotych na zadania powiatowe

  • od 70 do 150 tysięcy złotych na zadania subregionalne

  • musisz być mieszkańcem województwa opolskiego, by móc zgłaszać zadanie i głosować

Marszałkowski Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.

Budżet pozwala kształtować najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania, co jest szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całego województwa Opolskiego.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się tutaj.

Marszałkowski Budżet Obywatelski na rok 2022 to w sumie 3 mln zł!

Zgłoś zadanie – do wydania od 50 do 100 tys. zł w powiecie oraz 70 do 150 tys. w subregionie!

Realizacja zadań odbędzie się w podziale na 5 subregionów:

MAPA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PODZIAŁEM NA SUBREGIONY